Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih. Sprejmi in zapri

Promocija zdravja

  Mojca Lokar, dipl. med. sestra, certificirana svetovalka za promocijo zdravja pri delu (KIMDPŠ)


  Vlaganje v zdravje zaposlenih in povečanje zavedanja delodajalcev o pomenu ohranjanja zdravja zaposlenih postaja v zadnjih letih vse pomembnejše. Pod pojem vlaganja v zdravje zaposlenih pa sodi tudi osveščanje zaposlenih o zdravem življenjskem, delovnem slogu in zdravju ter preoblikovanje tako širokega delovnega okolja kot tudi delovnega mesta posameznega zaposlenega, v prid ohranjanja zdravja. Vse to pa posledično prinaša velike koristi ne le zaposlenim temveč tudi podjetju in družbi kot celoti.

   

  Koristi promocije zdravja za podjetje

  Koristi za posameznika

  Nizka odsotnost od dela Višja samozavest
  Manjše menjavanje delavcev Boljše fizično mentalno in emocionalno zdravje
  Višja produktivnost Izboljšana samopodoba
  Dobri odnosi med delavci Izboljšano zadovoljstvo  s službo
  Sloves dobrega podjetja za delo Občutek pripadnosti podjetju
    Izboljšane sposobnosti za delo
    Socializiranje in spoznavanje kolegov

   

  Pozitivne lastnosti zaradi vključevanja v programih promocije zdravja

  Povečana uporaba zdrave hrane, še posebej sadja in zelenjave Zmanjšanje hipertenzije
  Zmanjšanje nezdrave hrane Več energije
  Zmanjšanje uporabe alkohola Občutek, da so »fit«
  Povečanje fizične vadbe Izboljšana mentalna pripravljenost
  Opuščanje kajenja Prenos teh sprememb na družine zaposlenih
  Izguba teže

   

  Dovolite, da Vam konkretneje predstavimo naše ideje za program promocije zdravja, ki upošteva evropske in svetovne smernice ter dobro uveljavljeno prakso uspešnih podjetij v tujini ter krovni  tim naših sodelavcev, ki bo sodeloval z Vami.

  V okviru zdravstvenega centra Aristotel d.o.o. delodajalcem nudimo storitev  priprave programa promocije zdravja in aktivnosti povezanih z zagotavljanjem bolj zdravega delovnega mesta ter delovnega okolja, strokovno svetovanje, strokovne delavnice  na podlagi zdravstvene analize delovnih mest, statističnih podatkov po opravljenih preventivnih pregledih, posredovanih podatkov  podjetja, IVZ,  izvedene in obdelane ankete oz. z drugim načinom pridobljenih mnenj vodstva, delavcev…


  Koordinatorica in vodja projekta je:

  • Mojca Lokar, diplomirana sestra - svetovalka za promocijo zdravja pri delu s certifikatom Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa

  ob sodelovanju naslednjih sodelavcev

  • Oksana Levak, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa,
  • Sara Masnik, dr.med., specializantka medicine dela, prometa in športa
  • Tjaša Krištofić, dipl. fizioterapevtka, dipl. kineziolog

  Nekaj aktivnosti svetovalca za promocijo zdravja pri delu

  • Koordinira ustanovitev tima za promocijo zdravja v katero so vključeni po potrebi zgoraj navedeni člani skupine za promocijo zdravja v Aristotel zdravstvenem centru, predstavniki delodajalca, delavcev, službe za varstvo pri delu ter po potrebi zunanjih strokovnjakov posebnih specialnih znanj.
  • Vodi, usklajuje (znotraj skupine) in izdela program.
  • Komunicira z zaposlenimi in pridobiva informacije o težavah na delovnih mestih, nato poroča timu o ugotovitvah in predlaganih rešitvah za izboljšanje stanja.
  • Prevzame koordinacijo izvedbe projekta - je aktivni vodja projekta.
  • Pripravi akcijski terminski načrt promocije zadolžitvami oseb in skrajnimi roki.
  • Organizira delavnice, dneve zdravja, posvete in meritve, ki so predvidene v načrtu promocije zdravja.
  • Pomaga kineziologinji pri pripravi načrta funkcionalne vadbe pred in med zaposlitvijo za različne ciljne skupine glede na obremenitve na delovnem mestu.
  • Koordinira z izvajalci promocije.
  • Spremlja izvajanje promocije zdravja in izvede vmesno ocenjevanje in vrednotenje programa.
  • Obvešča vodstvo o poteku.
  • Organizira kampanjo promocije, analiza časovne ustreznosti kampanje.
  • Spremlja organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih.
  • Letno srečanje z delavci, vodstvom in evalvacija programa.
  • Postavitev novih ciljev, modificiranje programa promocije glede na rezultate.

   

  Ostali sodelavci, ki se po potrebi  vključujejo  v promocijo zdravja pri delu so:

  • Andrej Kožar, univ.dipl.psih., spec. klinične psihologije,
  • Zdenka Žveglič, univ.dipl.soc.delavka, višja svetovalka,
  • Anamarija Toth Kostevc, univ.dipl.psih., spec. ZDT, MBA,
  • Zlatko Kvržić, dipl. zdravstvenik, izobraževanja iz prve pomoči na delovnem mestu,
  • dr. Irena Sedej, univ.dipl.inž.živ.tehn., prehranska svetovalka,
  • mag. Silvija Kovač, zdravnica specialistka medicine dela in interne medicine,
  • mag. Darko Hotujac, zdravnik specialist medicine dela in interne medicine.

   

  Zakonske podlage so:

  Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS, 43/2011) uvaja nov programski pristop k reševanju problematike zdravja na delovnem mestu. O pravici do zdravega življenjskega okolja govori tudi 72. člen Ustave RS.

   

  Kako lahko vodstvo podpira program promocije zdravja na delovnem mestu…

  Razvije podporno politiko Spodbuja delavce k sodelovanju
  Dodeli čas in sredstva Biti vzor
  Zagotovi spodbudno grajeno delovno okolje Zagotoviti potrditev programa celotnega vodstva
  Zagotovi sodelovanje zaposlenih Sodeluje pri ključnih aktivnostih programa

   

  Če vodstvo podpira cilje in sodeluje v programu promocije zdravja na delovnem mestu, bodo delavci bolj navdušeni in motivirani za vključitev v program.

  Verjamemo, da ste glede na Vaše poslovne dosežke in trud vložen vanje skupaj z vsemi zaposlenimi pripravljeni nameniti del časa in denarja tudi promociji zdravja na delovnem mestu in dolgoročno izboljšati zdravje ter kvaliteto življenja vaših zaposlenih, saj so, tako kot ste zapisali, na prvem mestu ljudje.

  Skupaj z Vami lahko naredimo sodoben pristop k zdravju na delovnem mestu in dvignemo nivo zdravja ter kvaliteto življenja vaših zaposlenih.

  Delavci, ki delajo v organizacijah, ki spodbujajo zdravje in dobro počutje, trikrat bolj verjetno opredelijo svoje delovno mesto in organizacijo kot visoko in nadpovprečno uspešno in se poistovetijo z njo.

  Kontaktirajte nas

  Aristotel Krško
  Kolodvorska ulica 7a
  8270 Krško
  07 49 03 000
  07 49 03 001
  info@aristotel.si

   

  Aristotel Novo mesto
  Gubčeva ulica 22
  8000 Novo mesto
  07 33 82 002
  07 33 14 290
  infonm@aristotel.si

  Uradni podatki

  Aristotel, zdravstveni center d. o. o.
  Ulica Ilije Gregoriča 18a
  8270 Krško
  Davčna številka 56195630
  Matična številka 1274040

  Več podatkov »