Aristotel - zdravstveni center z dostopnimi storitvami
Obvestilo

Ambulanta medicine dela, prometa in športa

V okviru ambulante izvajamo analize delovnih mest. Po dogovoru s specialisti različnih strok organiziramo preventivne preglede pri specialistih.

Ambulante

Ambulanta Krško

Ambulanta Novo mesto

Kaj je MDPŠ?

Kaj je MDPŠ?

V Ambulanti za medicino dela, prometa in športa skrbimo za aktivno zdravstveno varstvo delavcev, kamor sodijo preventivni predhodni in obdobni pregledi. Namen aktivnosti v MDPŠ je preprečevati okvare zdravja zaradi dela in krepiti zdravje delavcev vse do upokojitve.

Kdaj v ambulanto MDPŠ?

Kdaj v ambulanto MDPŠ?

Če potrebujemo preventivni zdravstveni pregled pred zaposlitvijo, obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled, zdravniški pregled za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja, kontrolni zdravstveni pregled za vozniški izpit ipd. 

Pregledi za voznike

Pregledi za voznike

Izvajamo zdravstvene preglede, s katerimi se ugotavlja, ali je oseba telesno in duševno zmožna, da začne z vožnjo v cestnem prometu oziroma, da se osebi podaljša veljavnost vozniškega dovoljenj. Kot pooblaščeni izvajalec kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov pa izvajamo tudi zdravniške preglede po začasnem ali stalnem odvzemu vozniškega dovoljenja .

Storitve v medicini dela, prometa in športa

Laboratorijske preiskave (hematološke, urinske, biokemične)

Laboratorijske preiskave (hematološke, urinske, biokemične)

Psihološke preiskave

Psihološke preiskave

Specialistične preiskave

Specialistične preiskave

Zdravniški pregled za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja

Zdravniški pregled za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja

Pregled športnikov, potapljačev, reševalcev iz vode, gasilcev

Pregled športnikov, potapljačev, reševalcev iz vode, gasilcev

Kontrolni zdravstveni pregled za voznike

Kontrolni zdravstveni pregled za voznike

Pregled voznikov druge skupine, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E

Pregled voznikov druge skupine, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E

Zdravstveni pregledi za letalsko osebje in pomorščake

Zdravstveni pregledi za letalsko osebje in pomorščake

Zdravniki v medicini dela, prometa in športa

mag. Silvija Kovač, dr. med.

mag. Silvija Kovač, dr. med.

specialistka medicine dela, prometa in športa

Več
Edita Bergant-Brnadić, dr. med.

Edita Bergant-Brnadić, dr. med.

specialistka medicine dela, prometa in športa

Daniela Vukmanić Čabraja, dr. med.

Daniela Vukmanić Čabraja, dr. med.

specialistka medicine dela, prometa in športa

Sara Masnik, dr. med.

Sara Masnik, dr. med.

specialistka medicine dela, prometa in športa

Jelka Žnideršič, dr. med.

Jelka Žnideršič, dr. med.

specializantka medicine dela, prometa in športa

Cenik storitev v ambulantimedicine dela, prometa in športa

Za naročanje pokličite

07 49 03 000

Skupina vozil kamor spadajo kategorije A, A1, A2, AM, B, B1, F, G, BE

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Zdravstveni pregled kandidata za voznika (študenti, dijaki)
60,52
Zdravstveni pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja
67,10
Zdravstveni pregled kandidata za voznika
80,52
Zdravstveni pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja nad 80 let
124,18
Skupina vozil kamor spadajo kategorije C, C1, C1E, CE, D, D1, DE, D1E

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Zdravstveni pregled kandidata za voznika
268,00
Zdravstveni pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja
268,00
Test varne vožnje z inštruktorjem
36,60
Zdravstveni pregled za posest in nošenje orožja
168,69
Duplikat  zdravniškega spričevala
21,20
Kontrolni zdravstveni pregledi po sklepu sodišča ali upravne enote

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Skupina vozil kamor spadajo kategorije A, A1, A2, AM, B, B1, F, G, BE
182,22
Skupina vozil kamor spadajo kategorije C, C1, C1E, CE, D, D1, DE, D1E
274,65
Glede na vrsto prekrška ali na podlagi strokovne presoje zdravnika dodatno:

Test na psihoaktivne snovi
30,81
CDT (označevalec sindroma odvisnosti od alkohola)
47,65
Podaljšanje po kontrolnem zdravniškem pregledu

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Skupina vozil kamor spadajo kategorije A, A1, A2, AM, B, B1, F, G, BE
120,78
Skupina vozil kamor spadajo kategorije C, C1, C1E, CE, D, D1, DE, D1E
178,00
Glede na vrsto prekrška ali na podlagi strokovne presoje zdravnika dodatno:
Test na psihoaktivne snovi
30,81
CDT (označevalec sindroma odvisnosti od alkohola)
47,65
Psihološko testiranje
53,68

Opomba: V ceniku so navedene informativne cene za najbolj pogoste preglede za voznike. Končna cena se lahko poviša zaradi morebitnih dodatnih pregledov, ki jih določi zdravnik na podlagi zdravniškega pregleda.

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh