Družinska medicina

O družinski medicini

Družinska medicina je akademska in znanstvena veda, s svojo lastno izobraževalno vsebino, raziskavami, z dokazi podprto klinično dejavnostjo in klinično specialnostjo, ki je usmerjena v primarno zdravstveno varstvo.

Kdo so zdravniki družinske medicine?

Zdravniki družinske medicine so zdravniki specialisti usposobljeni v temeljnih načelih stroke. So osebni zdravniki, ki so v prvi vrsti odgovorni za zagotavljanje vsestranske in kontinuirane zdravstvene oskrbe vsakega posameznika, ki išče zdravniško pomoč ne glede na njegovo starost, spol ali bolezen. Skrbijo za posameznike v okviru njihovih družin, skupnosti in njihove kulturne skupnosti, pri čemer vedno spoštujejo samostojnost svojih bolnikov. Prepoznavajo tudi svojo strokovno odgovornost do skupnosti. Pri dogovarjanju s svojimi bolniki o načrtu vodenja oz. obvladovanja bolezni upoštevajo psihične, psihološke, socialne, kulturne in eksistencialne dejavnike, pri čemer uporabljajo znanje in zaupanje, pridobljeno na osnovi večkratnih stikov med bolnikom in zdravnikom. Zdravniki družinske medicine izvajajo svojo strokovno vlogo s pospeševanjem zdravja, preprečevanjem bolezni, z zdravljenjem in s paliativno oskrbo. Omenjene dejavnosti opravljajo neposredno ali pa s pomočjo drugih dejavnosti oz. služb, odvisno od zdravstvenih potreb in razpoložljivih sredstev v skupnosti za katero skrbijo, prav tako pa, kadar je to potrebno, pomagajo bolnikom pri dostopu do omenjenih storitev. Sprejeti morajo odgovornost za razvijanje in ohranitev svojih sposobnosti, osebnega ravnovesja in vrednot kot osnove za učinkovito in varno zdravstveno oskrbo bolnikov.

Povzeto po EVROPSKA definicija družinske medicine (urednika Janko Kersnik in Igor Švab), Ljubljana, Združenje zdravnikov družinske medicine - SZD, 2004.

V želji, da bi skrajšali dnevno čakalno dobo, Vas prosimo:

  • Vsi naročeni pacienti imajo prednost pred nenaročenimi, ne glede ob kateri uri so le ti prišli!
  • Prosimo Vas za sodelovanje in razumevanje!
  • da napotnice naročite pravočasno (ne dan pred pregledom oz. celo na dan pregleda).
  • da se za pregled pri zdravniku pripravite (zapišite si zdravila, težave, meritve pritiska, meritve telesne temperature, ...),
  • da preko telefona komunicirate z zdravniki le od 12 do 13 ure, da jih s tem čim manj motite pri delu s pacienti,
  • da naročite recepte pri sestri tako, da oddate kartico zdravstvenega zavarovanja in natančen poimenski seznam zdravil z navedeno količino dnevnega doziranja zdravil in načinom uživanja (v kolikor gre za dolgotrajno terapijo), recepte dvignete naslednji dan,
  • da pridete na pregled s kartico zdravstvenega zavarovanja,
  • da se za pregled najavite telefonsko oz. ob prejšnjem obisku pri sestri (ne pri zdravniku), da najavite ali gre za krajši ali daljši obisk pri zdravniku (manj kot 15 minut oz. več kot 15 minut),