Internistično-kardiološka ambulanta

Splošni internistični pregled

Splošni internistični pregled zajema razširjeno anamnezo; torej pogovor  o pacientovih težavah, ter drugih dejavnikih, ki so pomembni, in ki lahko vplivajo na zdravstveno stanje preiskovanca. Nato sledi pregled in mnenje/izvid.

Kardiološki pregled

Kardiološki pregled obsega klinični pregled specialista kardiologa, pregled dosedanje dokumentacije, EKG z interpretacijo in ev. napotitev na dodatno diagnostiko (UZ srca, obremenitveni test…), predpis terapije.