Zdravstveni pregledi voznikov

Aristotel, zdravstveni center d.o.o. je pooblaščen izvajalec zdravstvene dejavnosti za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov.

Izvajamo zdravstvene preglede voznikov za:

 • prvo skupino, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;
 • drugo skupino, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E.

Vrste zdravstvenih pregledov:

 1. zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je kandidat za voznika telesno in duševno zmožen za vožnjo in da lahko začne z vožnjo v cestnem prometu;
 2. zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja ali je voznik telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja;
 3. zdravstveni pregled s svetovanjem, ki se ga v skladu z zakonom voznik lahko udeleži;
 4. kontrolni zdravstveni pregled za voznike, ki so v skladu z zakonom nanj napoteni.

Kontrolni zdravstveni pregledi

Obveščamo vas, da kot pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja opravljamo za geografski območji OE Krško in OE Novo mesto ZZZS.

KONTROLNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Ambulante Krško, Kolodvorska 7a, Krško / tel. 07 49 03 000Ambulanta Novo mesto, Gubčeva 22, Novo mesto / tel. 07 33 82 002

Kaj potrebujem?

 • Identifikacijski osebni dokument,
 • kurativni zdravstveni karton (dobi se pri osebnem izbranem zdravniku),
 • izvid okulista v primeru, da nosite očala ali kontaktne leče (Priloga VI)
 • odločbo Upravne enote oz. Sklep sodišča,
 • izpolnjeno prijavnico, ki jo osebno izpolnete v našem zdravstvenem centru.