Zdravstveni pregledi voznikov

Aristotel, zdravstveni center d.o.o. je pooblaščen izvajalec zdravstvene dejavnosti za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov.

Izvajamo zdravstvene preglede voznikov za:

 • prvo skupino, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;
 • drugo skupino, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E.

Vrste zdravstvenih pregledov:

 1. zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je kandidat za voznika telesno in duševno zmožen za vožnjo in da lahko začne z vožnjo v cestnem prometu;
 2. zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja ali je voznik telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja;
 3. zdravstveni pregled s svetovanjem, ki se ga v skladu z zakonom voznik lahko udeleži;
 4. kontrolni zdravstveni pregled za voznike, ki so v skladu z zakonom nanj napoteni.

KONTROLNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Ambulante Krško, Kolodvorska 7a, Krško / tel. 07 49 03 000
Ambulanta Novo mesto, Gubčeva 22, Novo mesto / tel. 07 33 82 002

Kaj potrebujem?

 • Identifikacijski osebni dokument,
 • kurativni zdravstveni karton (dobi se pri osebnem izbranem zdravniku),
 • izvid okulista v primeru, da nosite očala ali kontaktne leče (Priloga VI)
 • odločbo Upravne enote oz. Sklep sodišča,
 • izpolnjeno prijavnico, ki jo osebno izpolnete v našem zdravstvenem centru.