Nevrološka ambulanta

Nevrologija je klinično medicinska veda, ki obravnava bolnike z boleznimi živčevja in mišic. Najpogostejše nevrološke bolezni v Sloveniji so možgansko žilne, degenerativne (demenca, Parkinsonova bolezen), bolečinski sindromi, bolezni povezane z epilepsijo in avtoimune nevrološke bolezni.

Nevrološka ambulanta

Najpogostejši simptomi in znaki, zaradi katerih se bolniki zglasijo v nevrološki ambulanti, so glavoboli, bolečine v hrbtenici in mišicah, vrtoglavice, motnje hoje in motorike ter upad umskih sposobnosti. Silovit napredek nevrologije je v preteklih desetletjih omogočil, da je diagnosticiranje in zdravljenje nevroloških obolenj vse učinkovitejše. Predvsem slikovne preiskave so zelo olajšale diagnostiko, dosegljiva pa so tudi številna zdravila, ki učinkovito lajšajo težave bolnikov. Vsekakor pa najpomembnejša ostajata pogovor z bolnikom in nevrološki pregled.