KK 07 49 03 000 NM 07 33 82 002

Referenčna ambulanta

Ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja

Kaj je referenčna ambulanta (RA)?

Referenčna ambulanta je naziv za ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja: poleg zdravnika in medicinske sestre bo paciente referenčne ambulante spremljala tudi diplomirana medicinska sestra. Ta bo prevzela spremljanje parametrov določenih kroničnih bolezni ter preventivne aktivnosti. Trenutno bo imel zdravnik diplomirano medicinsko sestro le polovični delovni čas, saj kadrovski in finančni položaj ne dopuščata drugače.

Moj zdravnik ima referenčno ambulanto. Kaj to pomeni zame, za pacienta?

Diplomirana medicinska sestra bo vsem pacientom referenčne ambulante po potrebi svetovala pri preventivnih dejavnostih. S pomočjo vprašalnikov vam bo svetovala glede dejavnikov tveganja kot so alkohol, kajenje, visok pritisk, holesterol, depresija. To pomeni, da boste deležni aktivnega presejanja za posamezne vrste kroničnih obolenj in bolniki tudi okrepljene zdravstveno-vzgojne obravnave. Če ste kronični bolnik z urejeno boleznijo, kot so astma, kronična obstruktivna bolezen in diabetes, bo od sedaj naprej vaše stanje spremljala diplomirana medicinska sestra. Ta bo pozneje, ko bodo pripravljeni protokoli, lahko spremljala tudi srčne bolnike, bolnike z bolečinami v križu, tudi določene revmatološke in onkološke bolnike. Ker bodo torej za lažje primere pacientov poskrbeli usposobljeni člani tima posamezne referenčne ambulante, bo zdravniku ostalo več časa za pregled in pogovor z vami takrat, ko boste bolni, imeli težave. Člani tima RA bodo za vas skrbeli tudi na dispanzerski način dela, kar pomeni bolj celostno obravnavo bolnikov.

vir: Ministrstvo za zdravje RS

Razdelitev dela v referenčni ambulanti

Njihovo delo je razdeljeno na preventivo in kurativo.

V preventivno dejavnost spadajo vse osebe starejše od 30 let brez kroničnih bolezni. Te osebe so vsakih 5 let vabljene na preventivni pregled za kronične nenalezljive bolezni. V primeru, da ste že opravili preventivni pregled na medicini dela in športa, kot redni obdobni pregled v okviru službe, ste vseeno vabljeni v referenčno ambulanto.

V okviru   kurativne dejavnosti se ukvarjajo s pacienti, ki se zdravijo zaradi ene ali več izmed naslednjih kroničnih bolezni, to so arterijska hipertenzijasladkorna bolezenastmaKOPB (kronična obstruktivna pljučna bolezen), benigna hiperplazija prostate, depresija, koronarna obolenja in osteoporoza.

Na pregled k diplomirani medicinski sestri ste lahko vabljeni preko pisnega vabila, lahko vas napoti vaš osebni zdravnik ali pa kar sami pokličete v referenčno ambulanto in se naročite k diplomirani medicinski sestri, ki dela z vašim osebnim zdravnikom.

Cilj referenčnih ambulant je, da s pomočjo medicinske sestre ugotovite ali imate dejavnike tveganja, kako jih odpraviti in da ste informirani o nenalezljivih kroničnih boleznih. Če ste bolj dovzetni za določeno bolezen, skupaj sestavita načrt, kako boste izboljšali svoje zdravstveno stanje.

V primeru, da ste prišli na redni pregled, ker imate kronično bolezen npr. astmo, arterijsko hipertenzijo ali kakšno drugo prej navedeno bolezen, diplomirana  medicinska sestra opravi še dodatne meritve. Če vrednosti preveč odstopajo od normale, vas lahko zdravnik napoti na dodatne preglede ali posvet.

Namen medicinske sestre v referenčni ambulanti je da ste informirani, da se zavedate, da kajenje lahko privede do KOPB-ja, povečana telesna teža do srčno žilnih obolenj in vam to tudi natančneje razloži. Hkrati pa vam ponudi priložnost, da se vključite v brezplačne programe za hujšanje, odvajanje od kajenja … ki potekajo v zdravstveno vzgojnih centrih v okviru zdravstvenih domov po vsej Sloveniji.

Vabljeni ste, da se odzovete na vabilo na pregled v referenčno ambulanto, saj lahko z rednimi preventivnimi pregledi hitreje prepoznamo spremembe v zdravju, ki jih lahko z ustreznim ravnanjem pravočasno odpravimo in si tako izboljšamo svoje zdravje.

Ordinacijski čas

Ponedeljek7-9.30 / 11-15
Torek7-10 / 15-19
Sreda15-19.30
Četrtek7-13.30
Petek9-14 

E-novice