Varnost pri zdravju in delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ur.l.RS št. 43/2011 opravljamo naloge izvajalca medicine dela.

Povzeto po 33. členu ZVZD-1:

Izvajalec medicine dela opravlja, odvisno od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev, zlasti naslednje naloge:

1. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti;

2. izvaja zdravstvene preglede delavcev iz 36. člena tega zakona;

3. seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti;

4. spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi z delom, ter odkriva vzroke;

5. pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz funkcionalnih okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne invalidnosti. Poročila morajo vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa z namenom dopolnitve ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu;

6. sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;

7. sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.


 

V sodelovanju s podjetjem Safetyline d.o.o. nudimo tudi celovite rešitve pri pridobitvi vse potrebne dokumentacije skladno z ZVZD-1.

Podjetje Safetyline d.o.o je registrirano in pooblaščeno za opravljanje nalog z naslednjih področij:

  • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
  • POŽARNA VARNOST
  • KOORDINATORSTVO
  • MERITVE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN STRELOVODNIH NAPRAV
  • POOBLAŠČENI SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE
  • POBLAŠČENI VARNOSTNI SVETOVALEC (ADR)
  • VARSTVO OKOLJA – EKOLOGIJA
mag. Silvija Kovač
dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa

Mag. Silvija Kovač, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa, specialistka interne medicine je diplomirala leta 1971 na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Stažirala je na Kliničnem bolnišničnem centru Rebro v Zagrebu in se nato zaposlila v Industrijski ambulanti Železarne v Sisku. Specializacijo je zaključila leta 1979 in bila sprejeta na delovno mesto specialista medicine dela, čez dve leti kot vodja Dispanzerja za profesionalne bolezni na Inštitutu za medicinske preiskave in medicino dela v Zagrebu.

Podiplomski magistrski študij je uspešno zaključila leta 1983 ter objavila mnogo strokovno znanstvenih člankov s področja medicine dela in interne medicine. Od leta 1985 je tudi pooblaščen sodni izvedenec za področje medicine dela.

Sara Masnik
dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa
Jelka Žnideršič
dr. med. specializantka medicine dela, prometa in športa

Prosimo, da se na pregled naročite preko e-pošte mdps@aristotel.si ali na telefonsko številko 07 49 03 000

Aleksandra Novak
zdravstveni tehnik
Ajda Škvarč
dipl. medicinska sestra
Aleksandra Novak
zdravstveni tehnik
Maja Skoporec
tehnik zdravstvene nege
od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00

Popoldanske termine izvajamo po predhodnem dogovoru. 

Edita Bergant-Brnadić
dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa

Prosimo, da se na pregled naročite preko e-pošte mdps@aristotel.si ali na telefonsko številko 07 49 03 000

Katja Simonič
dipl. medicinska sestra
Ajda Škvarč
dipl. medicinska sestra
Maja Skoporec
tehnik zdravstvene nege
Aleksandra Novak
zdravstveni tehnik
od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00

Popoldanske termine izvajamo po predhodnem dogovoru. 

Sara Masnik
dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa

Prosimo, da se na pregled naročite preko e-pošte mdps@aristotel.si ali na telefonsko številko 07 49 03 000

Aleksandra Preksavec
dipl. medicinska sestra
od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00

Popoldanske termine izvajamo po predhodnem dogovoru. 

Prosimo, da se na pregled naročite preko e-pošte infonm@aristotel.si ali na telefonsko številko 07 33 82 002

Daniela Vukmanić Čabraja
dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa
Anja Tomše
srednja medicinska sestra
Matej Pirman
zdravstveni tehnik
Ksenija Verstovšek Radoš
zdravstveni tehnik
Simona Alegro
zdravstvena tehnica
od ponedeljka do petkaod 7:00 do 15:00

E-novice

Ambulante Krško

ARISTOTEL Krško
Kolodvorska ulica 7a
8270 Krško
07 49 03 000
info@aristotel.si
aristotel.si

Ambulante Novo mesto

ARISTOTEL Novo mesto
Gubčeva ulica 22
8000 Novo mesto
07 33 82 002
infonm@aristotel.si

Uradni podatki

ARISTOTEL, zdravstveni center d. o. o.
Ulica Ilije Gregoriča 18a
8270 Krško
ID za DDV: SI56195630
IBAN: SI56 6000 0000 0235 490 (LON d. d.)

IBAN: SI56 0315 5108 7549 280 (SKB d. d.)

IBAN: SI56 1010 0005 8431 243 (Intesa Sanpaolo d. d.)