Zdravstveni pregledi voznikov

Aristotel, zdravstveni center d.o.o. je pooblaščen izvajalec zdravstvene dejavnosti za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov.

Izvajamo zdravstvene preglede voznikov za:

 • prvo skupino, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;
 • drugo skupino, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E.

Vrste zdravstvenih pregledov:

 1. zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je kandidat za voznika telesno in duševno zmožen za vožnjo in da lahko začne z vožnjo v cestnem prometu;
 2. zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja ali je voznik telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja;
 3. zdravstveni pregled s svetovanjem, ki se ga v skladu z zakonom voznik lahko udeleži;
 4. kontrolni zdravstveni pregled za voznike, ki so v skladu z zakonom nanj napoteni.

Kontrolni zdravstveni pregledi

Obveščamo vas, da kot pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja opravljamo za geografski območji OE Krško in OE Novo mesto ZZZS.

KONTROLNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Ambulante Krško, Kolodvorska 7a, Krško / tel. 07 49 03 000Ambulanta Novo mesto, Gubčeva 22, Novo mesto / tel. 07 33 82 002

Kaj potrebujem?

 • Identifikacijski osebni dokument,
 • kurativni zdravstveni karton (dobi se pri osebnem izbranem zdravniku),
 • izvid okulista v primeru, da nosite očala ali kontaktne leče (Priloga VI)
 • odločbo Upravne enote oz. Sklep sodišča,
 • izpolnjeno prijavnico, ki jo osebno izpolnete v našem zdravstvenem centru.

tel 07 49 03 000, int. 2

mag. Silvija Kovač, dr. med.
specialistka medicine dela, prometa in športa

Mag. Silvija Kovač, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa, specialistka interne medicine je diplomirala leta 1971 na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Stažirala je na Kliničnem bolnišničnem centru Rebro v Zagrebu in se nato zaposlila v Industrijski ambulanti Železarne v Sisku. Specializacijo je zaključila leta 1979 in bila sprejeta na delovno mesto specialista medicine dela, čez dve leti kot vodja Dispanzerja za profesionalne bolezni na Inštitutu za medicinske preiskave in medicino dela v Zagrebu.

Podiplomski magistrski študij je uspešno zaključila leta 1983 ter objavila mnogo strokovno znanstvenih člankov s področja medicine dela in interne medicine. Od leta 1985 je tudi pooblaščen sodni izvedenec za področje medicine dela.

Majda Piltaver
glavna medicinska sestra
Matej Pirman
tehnik zdravstvene nege
Aleksandra Rajšel
zdravstveni tehnik
Matija Čakar
dipl. zdravstvenik
Aleksandra Novak
zdravstveni tehnik
Majda Piltaver
glavna medicinska sestra
Ponedeljek 8-13
Torek 8-13
Sreda 8-13
Četrtek 8-13
Petek 8-13
Oksana Levak, dr. med.
specialistka medicine dela, prometa in športa
Aleksandra Novak
zdravstveni tehnik
Matej Pirman
tehnik zdravstvene nege
Matija Čakar
dipl. zdravstvenik
Majda Piltaver
glavna medicinska sestra
Aleksandra Novak
zdravstveni tehnik
Aleksandra Rajšel
zdravstveni tehnik
Ponedeljek 8-13
Torek 8-13
Sreda 8-13
Četrtek 8-13
Petek 8-13

tel 07 33 82 002

Daniela Vukmanić Čabraja, dr. med.
specialistka medicine dela, prometa in športa
Ksenija Verstovšek Radoš
zdravstveni tehnik
Petra Stojanović
zdravstveni tehnik
Ponedeljek 7-15
Torek 7-15
Sreda 7-15
Četrtek 7-15
Petek 7-15
 
 
 

E-novice