Zdravstveni pregledi voznikov

Aristotel, zdravstveni center d. o. o. je pooblaščen izvajalec zdravstvene dejavnosti za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov.

Izvajamo zdravstvene preglede voznikov za:

  • prvo skupino, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;
  • drugo skupino, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1, C1E, DE, D1, D, D1E.

Vrste zdravstvenih pregledov:

  1. zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je kandidat za voznika telesno in duševno zmožen za vožnjo in da lahko začne z vožnjo v cestnem prometu;
  2. zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja ali je voznik telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja;
  3. zdravstveni pregled s svetovanjem, ki se ga v skladu z zakonom voznik lahko udeleži;
  4. kontrolni zdravstveni pregled za voznike, ki so v skladu z zakonom nanj napoteni.

Kontrolni zdravstveni pregledi

Obveščamo vas, da kot pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

KONTROLNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Ambulante Krško, Kolodvorska 7a, Krško / tel. 07 49 03 000 Ambulanta Novo mesto, Gubčeva 22, Novo mesto / tel. 07 33 82 002

Kaj potrebujem?

  • Identifikacijski osebni dokument
  • kurativni zdravstveni karton (dobi se pri osebnem izbranem zdravniku)
  • odločbo Upravne enote oz. Sklep sodišča
mag. Silvija Kovač
dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa

Mag. Silvija Kovač, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa, specialistka interne medicine je diplomirala leta 1971 na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Stažirala je na Kliničnem bolnišničnem centru Rebro v Zagrebu in se nato zaposlila v Industrijski ambulanti Železarne v Sisku. Specializacijo je zaključila leta 1979 in bila sprejeta na delovno mesto specialista medicine dela, čez dve leti kot vodja Dispanzerja za profesionalne bolezni na Inštitutu za medicinske preiskave in medicino dela v Zagrebu.

Podiplomski magistrski študij je uspešno zaključila leta 1983 ter objavila mnogo strokovno znanstvenih člankov s področja medicine dela in interne medicine. Od leta 1985 je tudi pooblaščen sodni izvedenec za področje medicine dela.

Sara Masnik
dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa
Jelka Žnideršič
dr. med. specializantka medicine dela, prometa in športa

Prosimo, da se na pregled naročite preko e-pošte mdps@aristotel.si ali na telefonsko številko 07 49 03 000

Aleksandra Novak
zdravstveni tehnik
Ajda Škvarč
dipl. medicinska sestra
Aleksandra Novak
zdravstveni tehnik
Maja Skoporec
tehnik zdravstvene nege
od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00

Popoldanske termine izvajamo po predhodnem dogovoru. 

Edita Bergant-Brnadić
dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa

Prosimo, da se na pregled naročite preko e-pošte mdps@aristotel.si ali na telefonsko številko 07 49 03 000

Katja Simonič
dipl. medicinska sestra
Ajda Škvarč
dipl. medicinska sestra
Maja Skoporec
tehnik zdravstvene nege
Aleksandra Novak
zdravstveni tehnik
od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00

Popoldanske termine izvajamo po predhodnem dogovoru. 

Sara Masnik
dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa

Prosimo, da se na pregled naročite preko e-pošte mdps@aristotel.si ali na telefonsko številko 07 49 03 000

Aleksandra Preksavec
dipl. medicinska sestra
od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00

Popoldanske termine izvajamo po predhodnem dogovoru. 

Prosimo, da se na pregled naročite preko e-pošte infonm@aristotel.si ali na telefonsko številko 07 33 82 002

Daniela Vukmanić Čabraja
dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa
Anja Tomše
srednja medicinska sestra
Matej Pirman
zdravstveni tehnik
Ksenija Verstovšek Radoš
zdravstveni tehnik
Simona Alegro
zdravstvena tehnica
od ponedeljka do petkaod 7:00 do 15:00

E-novice

Ambulante Krško

ARISTOTEL Krško
Kolodvorska ulica 7a
8270 Krško
07 49 03 000
info@aristotel.si
aristotel.si

Ambulante Novo mesto

ARISTOTEL Novo mesto
Gubčeva ulica 22
8000 Novo mesto
07 33 82 002
infonm@aristotel.si

Uradni podatki

ARISTOTEL, zdravstveni center d. o. o.
Ulica Ilije Gregoriča 18a
8270 Krško
ID za DDV: SI56195630
IBAN: SI56 6000 0000 0235 490 (LON d. d.)

IBAN: SI56 0315 5108 7549 280 (SKB d. d.)

IBAN: SI56 1010 0005 8431 243 (Intesa Sanpaolo d. d.)