Naše prednosti

V podjetju s pomočjo zaposlenih in zunanjih sodelavcev našim uporabnikom storitev omogočamo naslednje prednosti:

Fleksibilnost

Naš izjemno širok nabor zdravstvenih storitev omogoča, da uporabnikom le-teh nudimo fleksibilno in hitro dostopnost  od družinskega zdravnika, do specialista medicine dela, prometa in športa, do  specialistov posameznih strok na enem mestu  ter do  biomedicinskega laboratorija.

Ustrezno razmerje med strokovnostjo in ceno

Visoko strokoven lasten kader s šestimi redno zaposlenimi zdravniki, od tega dva magistra znanosti ter sodelovanje zunanjih specialistov ob podpori lastnega laboratorija za medicinsko biokemijo nam omogoča hiter dostop do rezultatov oz. izvidov preiskav ter konkurenčno ceno.

Kratke čakalne dobe

V izhodišču je uporabnik naših storitev kot posameznik. Naša vizija so visokokakovostne storitve, enaka in hitra dostopnost vsem uporabnikom zdravstvenih storitev ter zagotavljanje zasebnosti in tajnosti.  Naš cilj je zagotavljati čim krajše čakalne dobe, nobena ne sme biti daljša od 14 dni.

Zgodovina

Aristotel, zdravstveni center d.o.o. posluje od leta 1998. Podjetje je registrirano za zunaj bolnišnično osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost.

Zaposleni

Zaposleni v zdravstvenem centru Aristotel

Naše prednosti

V podjetju s pomočjo zaposlenih in zunanjih sodelavcev našim uporabnikom storitev omogočamo naslednje prednosti:

E-novice