Zaposleni v zdravstvenem centru Aristotel

Uprava

Darja Čakar
direktorica
Vesna Smrekar
Mira Iljaš
Matej Koritnik

Ambulante Krško

Željko Pleša, dr. med.
specialist splošne medicine
Lucia Koritnik Hanuščaková, dr. med.
specialistka družinske medicine
Jelena Raković, dr. med.
specialistka družinske medicine
mag. Silvija Kovač, dr. med.
specialistka medicine dela, prometa in športa
Oksana Levak, dr. med.
specialistka medicine dela, prometa in športa
Sara Masnik, dr. med.
specializantka medicine dela, prometa in športa
Majda Piltaver
glavna medicinska sestra
Kaja Livk
diplomirana medicinska sestra
Jerneja Kadivnik
diplomirana inženirka radiologije
Radojka Pavlovič
zdravstveni tehnik
Peter Hudoklin, dr. med.
specialist otorinolaringolog
Karmen Žibert
zdravstveni tehnik
Matija Čakar
absolvent Fakultete za zdravstvene vede
Matej Pirman
tehnik zdravstvene nege
Doroteja Žibert
tehnik zdravstvene nege
Aleksandra Rajšel
zdravstveni tehnik
Vesna Alegro
medicinska sestra
Katja Simončič
dipl. inž. laboratorijske biomedicine
Nuša Petrovič
mag. mol. funkc. biol.

Ambulante Novo mesto

mag. Darko Hotujac, dr. med.
specialist medicine dela, prometa in športa
Ksenija Verstovšek Radoš
zdravstveni tehnik
Petra Stojanović
zdravstveni tehnik

Strokovni sodelavci

prim. doc. dr. Ante Barbir, dr. med.
specialist internist-endokrinolog, tirolog
Olivera Pečanac, dr.med.
specialistka radiologije
mag. Suzana Isaković Vidović, dr. med.
specialistka radiologije
Vlasta Mikolavčič, dr.med.
specialistka radiologije
Mitja Mächtig, dr. med.
spec. ortopedske kirurgije
Jožica Petan Strahovnik, dr.med.
specialistka radiologije
Igor Strahovnik, dr.med.
specialist radiologije
doc. dr. Uroš Kovačič, dr. med.
specialist interne medicine
Alenka Božič Žibert, dr. med.
specialistka interne medicine
prim. mag. Bernard Meglič, dr. med.
specialist nevrolog
Nada Jensterle, dr. med.
specialistka kirurgije
Matjaž Pohar, dr. med.
specialist kirurgije
asist. dr. Rade Iljaž, dr. med.
specialist splošne medicine
Milko Zrnić, dr. med.
specialist družinske in urgentne medicine
Mateja Vukmanič Pohar, dr. med.
specialistka ginekologije in porodništva
Nataša Pirc, dr. med.
specialistka anesteziologije in reanimatologije
Barbara Prosen, dr. med.
specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
Katarina Videčnik Hećimović, dr. med-
specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
Marina Lačan, dr. med.
specialistka anesteziologije in reanimatologije
Andrej Kožar, univ. dipl. psiholog
specialist klinične psihologije
Anamarija Toth Kostevc, spec. zakonske in družinske terapije
MBA, dipl. psiholog
Zvjezdana Vlahović, mag. med. biokemije
specialistka medicinske biokemije
Mojca Lokar, dipl. medicinska sestra
svetovalka za promocijo zdravja pri delu
Zlatko Kvržić, dipl. zdravstvenik
Tjaša Krištofić, dipl. fizioterapevt, dipl. kineziolog
Sonja Gorjup, kozmetični tehnik