Zaposleni v zdravstvenem centru Aristotel

Uprava

Darja Čakar
direktorica
Vesna Smrekar
Mira Iljaš
Matej Koritnik

Ambulante Krško

Sonja Gorjup
kozmetični tehnik
Edita Bergant-Brnardić, dr. med.
specialistka medicine dela, prometa in športa
Nikolina Kopren
medicinska kozmetičarka
Maja Weiss, mag. lab. biom.
Željko Pleša, dr. med.
specialist splošne medicine

Željko Pleša, dr. med., specialist splošne medicine, je leta 1987 diplomiral na Medicinski fakulteti v Zagrebu ter leta 1988 uspešno opravil strokovni izpit. Tri leta je delal v Zdravstvenem domu v Zaprešiču kot zdravnik v urgentni službi, nato pa šest let na delovnem mestu šolskega dispanzerja.

Specializacijo za družinskega zdravnika je uspešno zaključil z izpitom leta 2000 v Zagrebu in nadaljeval delo kot družinski zdravnik v Zdravstvenem domu v Zaprešiču. V sklopu preventivnega dela je deloval kot strokovni sodelavec v reviji "Špigel", radijskih oddajah o preprečevanju odvisnosti na radiu Zaprešič, deloval je kot svetovalec za družinske probleme, sodeloval s Centrom za odvisnosti Klinične bolnišnice "Vrapče" in "Sestre milosrdnice" ter izvajal metadonski program. Leta 2004 je opravil dodatno izobraževanje s področja denzitometrije (merjenja kostne gostote).

Goran Cocojević, dr. med.
specialist pediater

Goran Cocojević, dr. med, specialist pediater je zdravnik z 18-letnimi delovnimi izkušnjami. Od leta 2000 do leta 2014 je delal v Specialistični bolnišnici za nespecifične pljučne bolezni v Sokobanji (Srbija). Od leta 2014 je zaposlen v Splošni bolnišnici Brežice, kjer zdravstvene storitve opravlja na otroškem oddelku.

Zdravnik dela na področju splošne pediatrije s poudarkom na pediatrični pulmologiji. Ima bogate izkušnje glede funkcionalne dijagnostike, zdravljenja ter vzgojnega dela, potrebnega za obravnavo pulmoloških pacientov.

Lucia Koritnik Hanuščaková, dr. med.
specialistka družinske medicine

Lucia Koritnik Hanuščaková, dr. med., specialistka družinske medicine, je študij uspešno zaključila leta 2004 na Medicinski fakulteti (Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika) v Košicah na Slovaškem. Specializacijo iz družinske medicine je nadaljevala v Republiki Sloveniji in jo leta 2009 zaključila z opravljenim specialističnim izpitom.

Po končani specializaciji se je zaposlila kot zdravnica družinske medicine v našem zdravstvenem centru, kjer se v okviru dela redno udeležuje strokovnih izobraževanj. Pridobila si je certifikat ALS (Advanced Life Support) in je tudi nosilka licence ITLS Advanced (International Trauma Life Support Advanced).

Jelena Raković, dr. med.
specialistka družinske medicine

Jelena Raković, dr. med. je rojena 1981. v Nišu, v Srbiji, kjer je končala osnovno šolo in gimnazijo s povprečjem ocen 5,00 in številnimi nagradami, vključno z nagrado za najboljšega dijaka svoje generacije v osnovni šoli in pohvalo v gimnaziji. Medicinsko fakulteto v Nišu je končala leta 2009. s povprečjem 9,27. Po uspešno opravljenem  nostrifikacijskem izpitu na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani se je leta 2012 preselila v Slovenijo. Po opravljenem šestmesečnem pripravništvu v SB Brežice in uspešno  opravljenem strokovnem izpitu se je odločila za specializacijo iz družinske medicine za regijo Posavje. V času specializacije je bila zaposlena v Medicina Iljaž d.o.o., Brežice. Delovne izkušnje je pridobivala v Splošni bolnišnici Brežice, v Aristotel, zdravstvenem centru v Krškem in na kroženjih v času specializacije na oddelkih SB Novo mesto in UKC Ljubljana. Kontinuirano se izobražuje in se udeležuje na različnih tečajih in seminarjih v Sloveniji in tujini. Kot dežurna zdravnica je med specializacijo sodelovala pri delu  nujne medicinske pomoči v okviru Urgentnega centra Brežice. Trenutno se uključuje v službo NMP ZD Krško.

Decembra 2017 je s pohvalo opravila specialistični izpit in postala specialistka družinske medicine. V Aristotel, zdravstvenem centru je kot specialistka družinske medicine zaposlena od decembra 2017, kar je nadaljevanje dobrega sodelovanja, ki se je začelo že od samega prihoda dr. Raković v Slovenijo.

mag. Silvija Kovač, dr. med.
specialistka medicine dela, prometa in športa

Mag. Silvija Kovač, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa, specialistka interne medicine je diplomirala leta 1971 na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Stažirala je na Kliničnem bolnišničnem centru Rebro v Zagrebu in se nato zaposlila v Industrijski ambulanti Železarne v Sisku. Specializacijo je zaključila leta 1979 in bila sprejeta na delovno mesto specialista medicine dela, čez dve leti kot vodja Dispanzerja za profesionalne bolezni na Inštitutu za medicinske preiskave in medicino dela v Zagrebu.

Podiplomski magistrski študij je uspešno zaključila leta 1983 ter objavila mnogo strokovno znanstvenih člankov s področja medicine dela in interne medicine. Od leta 1985 je tudi pooblaščen sodni izvedenec za področje medicine dela.

Sara Masnik, dr. med.
specializantka medicine dela, prometa in športa
Majda Piltaver
glavna medicinska sestra
Kaja Livk
diplomirana medicinska sestra
Jerneja Kadivnik
diplomirana inženirka radiologije
Radojka Pavlovič
zdravstveni tehnik
Marjana Mirt
zdravstveni tehnik
Karmen Žibert
zdravstveni tehnik
Matija Čakar
dipl. zdravstvenik
Doroteja Žibert
tehnik zdravstvene nege
Aleksandra Rajšel
zdravstveni tehnik
Vesna Alegro
medicinska sestra
Aleksandra Novak
zdravstveni tehnik
Nuša Petrovič, mag. mol. funkc. biol.
specializantka medicinske biokemije
Anteja Večerić, dipl. biolog. (UN)

Ambulante Novo mesto

Daniela Vukmanić Čabraja, dr. med.
specialistka medicine dela, prometa in športa
Petra Stojanović
zdravstveni tehnik
Ksenija Verstovšek Radoš
zdravstveni tehnik
Matej Pirman
tehnik zdravstvene nege

Strokovni sodelavci

Andrej Planinc, dr.med.
spec. radiologije
Petra Tomaževič Pupić, dr.med.,
spec. splošne kirurgije

je Medicinko fakulteto v Ljubljani je zaključila leta 2008, naslednje leto je pričela s specializacijo iz splošne kirurgije. Specialistični izpit je januarja 2017 opravila s pohvalo. Redno je zaposlena v Splošni bolnišnici Novo mesto. Že tekom specializacije se je usmerjeno ukvarjala z žilnimi obolenji. Njeno ožje področje so obolenja ven, kjer opravlja klasične in laserske posege na krčnih žilah. Opravlja pa tudi revaskularizacijske operacije na arterijah okončin ter vratnih arterijah.

Franc Kramer, dr. med.
spec. urolog

Franc Kramer, dr. med., specialist urolog je bil rojen v Novem mestu, kjer je obiskoval gimnazijo, nato Medicinsko fakulteto  v Ljubljani  ter se februarja 1998 zaposlil v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Po opravljenem strokovnem izpitu je pričel s specializacijo iz urologije ter jo leta 2004 opravil s pohvalo. Kot specialist urolog je bil zaposlen v SB Slovenj Gradec na Oddelku za urologijo do leta 2016, sedaj pa dela v UKC Maribor na Oddelku za urologijo.

Njegovo klinično delo obsega vsa splošna področja  urologije (diagnostiko in zdravljenjem), posebej pa laparoskopijo in urinsko inkontinenco, pri čemer izvaja večino laparoskopskih uroloških posegov  in operativno zdravljenje  moške urinske inkontinence. 

Zdravnik specialist urolog Franc Kramer je član Združenja urologov Slovenije,  član Evropskega urološkega združenja, svetovnega in mediteranskega združenja za inkontinenco ter Slovenskega združenja za spolno medicino. Prav tako je član Razširjenega strokovnega kolegija za urologijo in nadzorni zdravnik pri Zdravniški zbornici Slovenije ter glavni mentor za specializante s področja urologije.

asist. dr. Matjaž Vrtovec, dr. med.
specialist radiologije, EBIR

Specialistični izpit iz radiologije 4.12.2003

Predsednik Strokovnega centra za prvo pomoč pri RK Slovenije v letih 2000-2004

(v tej funkciji organizator več državnih preverjanj iz PP, skupaj z Republiško Upravo za zaščito in reševanje, prenova sistema poučevanja inštruktorjev prve pomoči pri RKS, pridobitev mednarodnega certifikata za sistem poučevanja inštruktorjev PP)

Član upravnega odbora Evropske kampanje za cestno varnost otrok pri Evropski organizaciji Rdečega križa v letih 2002-2003

Delo na področju interventne in kardiovaskularne radiologije na Radiološkem Inštitutu UKC Ljubljana v letih 2000-2012

Vodja Službe za kakovost Radiološkega inštituta UKC Ljubljana v letih 2007-2010

Pričetek dela na PET-CT v okviru Klinike za Nuklearno medicino UKC Ljubljana, 01.01.2010

Začetek sodelovanja v kateterskem laboratoriju Klinike za žilne bolezni UKC Ljubljana, oktober 2010 (Predstojnik Prof.dr. Aleš Blinc,dr.med.). Nosilec klinične odgovornosti za delovanje Kateterskega laboratorija KOŽB

Nosilec predlaganega terciarnega projekta v letu 2013: Endovensko zdravljenje varic in kroničnih venskih ulkusov na Dermatološki kliniki UKC Ljubljana (predstojnica Asist.dr.Tanja Planinšek – Ručigaj, dr.med.)

Vpis na doktorski študij Biomedicine v šol.letu 2010-2011 (Mentor prof.dr. Aleš Blinc,dr.med.)

V letih 2010 do 2018 uvedba več novih metod diagnostike in zdravljenja na različnih klinikah UKC Ljubljana:

Perkutano zapiranje traheobronhialnih fistul pri pacientih po pulmektomiji, v sodelovanju s Kliniko za torakalno kirurijo UKC Ljubljana

Diagnostika majhnih insulinomov s pomočjo arterijske stimulacije in venskega vzorčenja, v povezavi s Kliniko za diabetes in bolezni presnove UKC Ljubljana

Uvedba CO2 injektorske tehnologije za izvedbo endovaskularnih posegov na arterijah pri pacientih z alergijo na jod ali okrnjeno ledvično funkcijo na Kliniki za žilne bolezni UKC Ljubljana (trenutno smo še vedno edini kateterski laboratorij s tako tehnologijo na področju Balkana)

Protokol natančne anatomske opredelitve srca in aorte pred izvedbo kirurške zamenjave aortne zaklopke z minimalno invazivnim, medrebernim lateralnim pristopom, v sodelovanju s prof. Geršakom in Kliniko za kirurgijo srca in ožilja UKC Ljubljana

Uvedba več novih metod endovenskega zdravljenja kronične venske insuficience na Dermatovenerološki kliniku UKC Ljubljana: Cerma-Vein zdravljenje z vodno paro, kemične ablacije s Clari-Vein sistemom, zdravljenje z radiofrekvenčno ablacijo (sistem VNUS ClosureFAST), zdravljenje z endovenskim lepilom, sistem Vena-Seal.

Uspešno opravljen evropski izpit s področja interventne radiologije EBIR septembra 2015 v Lizboni, Portugalska

Uspešen zagovor doktorske naloge 27.10.2017

Promocija v doktorja znanosti junij 2018

Asistent na Katedri za slikovno diagnostiko Medicinske fakultete UL v Ljuljani, od 2011 do sedaj.

Sodelovanje (1999 do sedaj) na številnih domačih in mednarodnih strokovnih kongresih, s predavanji ali vabljenimi predavanji – npr. vabljena predavanja na evropskem kongresu Evropskega Venskega Foruma v Beogradu, 30.06.2013, vabljeno predavanje na 5. slovenkem endokrinološkem kongresu z mednarodno udeležbo oktobra 2014 v Mariboru, sodelovanje na evropskem kongresu EURO-PREVENT aprila 2018 v Ljubljani, redna aktivna udeležba na evropskih kongresih CIRSE – Cardiovascular and Intervetional Radiological Society of Europe. Sodelavec-pripravljalec izpitnega gradiva izpraševalec EBIR, na evropskem nivoju.

Od julija 2018 vodja dejavnosti dermatokirurgije na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani

Letno opravi 300 do 500 endovaskularnih posegov.

prim. doc. dr. Ante Barbir, dr. med.
specialist internist-endokrinolog, tirolog

Prim. dr. Ante Barbir, dr. med., specialist internist-endokrinolog, tirolog, je magister in doktor znanosti. Zadnjih 10 let je služboval v polikliniki "Sunce", in sicer na področju interne medicine, endokrinologije, diabetologije in bolezni ščitnice.

Zadnje leto vsakodnevno opravlja specialistične in subspecialistične preiskave, kot tudi ultrazvočne preiskave, npr. UZ ščitnice in vratu, UZ trebuha, urotrakta in prostate, UZ dojk, UZ testisov, Doppler krvnih žil vratu, vertebralnih arterij in nog.

Opravlja tudi punkcije za citološko analizo, odčitavanja DXA denzitometrije in druge preglede s področja interne medicine, endokrinologije in diabetologije.

Olivera Pečanac, dr.med.
specialistka radiologije
mag. Suzana Isaković Vidović, dr. med.
specialistka radiologije
Vlasta Mikolavčič, dr.med.
specialistka radiologije
Tea Jedlovčnik, dr. med.
specialistka plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije
Mitja Mächtig, dr. med.
spec. ortopedske kirurgije

doktor medicine specialist ortoped je leta 2013 opravil specialistični izpit ortopedske kirurgije. Njegovo ožje področje je operativno zdravljenje degenerativnih obolenj kolka in kolena (artroplastika – vstavljanje totalnih endoprotez kolka in kolena), športne poškodbe kolena (predvsem poškodbe meniskusov, hrustančnih lezij in rekonstrukcije sprednje križne vezi) in poškodbe, ki so povezane z nepravilno vadbo v fitnesu, predvsem ramenskega sklepa in ramenskega obroča (poškodbe labruma, rotatorne manšete in SLAP lezije poškodbe bicepsa v ramenskem sklepu, degenerativne spremembe akromioklavikularnega AC – sklepa) ter ledvene hrbtenice (diskus hernija). Zaposlen je v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina in v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica, kjer izvaja operativne posege. Poleg tega opravlja specialistično ambulantno dejavnost tudi pri nas, v ortopedski ambulanti Aristotel zdravstveni center, Krško. 

Jožica Petan Strahovnik, dr.med.
specialistka radiologije
Igor Strahovnik, dr.med.
specialist radiologije
doc. dr. Uroš Kovačič, dr. med.
specialist interne medicine
Alenka Božič Žibert, dr. med.
specialistka interne medicine
prim. mag. Bernard Meglič, dr. med.
specialist nevrolog

Prim. mag. Bernard Meglič, dr. med., specialist nevrolog, je Medicinsko fakulteto v Ljubljani končal leta 1988. Leto kasneje je opravil strokovni izpit in se zaposlil na Kliniki za nevrokirurgijo, Klinični center Ljubljana, kjer je leta 1993 zaključil magistrski študij.

Specialistični izpit iz nevrologije je opravil leta 1996. Zaposlen je na Nevrološki kliniki, Klinični center v Ljubljani. Opravlja delo specialista na bolniškem oddelku, v nevrološki ambulanti, v ultrazvočni ambulanti in v avtonomnem laboratoriju.

Je soavtor več kot 100 strokovnih in znanstvenih prispevkov v tujih in v domačih publikacijah. Je zapriseženi sodni izvedenec za področje nevrologije.

Nada Jensterle, dr. med.
specialistka kirurgije
Matjaž Pohar, dr. med.
specialist kirurgije
asist. dr. Rade Iljaž, dr. med.
specialist splošne medicine

Strokovna pot: Medicinska fakulteta v Beogradu- 1992 in nostrifikacija diplome na MF v Ljubljani 1997. Obvezni zdravniški staž  1992-1993 v Srbiji in sekundariat od 1997-1999 v R. Sloveniji ( SB Brežice in SB Celje). Specializacija iz splošne medicine zaključena l 2002 na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Podiplomski tečaj iz Javnega zdravja- l 2001- MF v Ljubljani.

Mentor za študente in specializante od leta 2003. Član Evropske akademije učiteljev v družinski medicini in asistent pri pouku študentov in specializantov na Katedri Medicinske fakultete v Ljubljani od l. 2004.

Delovne izkušnje: Nadzornik humanitarne lekarne mednarodnega komiteja za begunce v Užicah od 1994-1995, hkrati z delom v enoti urgentne medicine  pri ZD Užice od (1994-1995). Delo na ortopedskem oddelku SB Užice od 1995-1996. V ZD Brežice zaposlen  od 1999 do 2009 in je v tem času delal v splošni ambulanti, vodil enoto nujne medicinske pomoči in ambulanto za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Od 2005 do 2008 strokovni in poslovni direktor ZD Brežice.

Od oktobra 2009 samozaposlen v lastni ambulanti družinske medicine, s koncesijo za zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva v občini Brežice.

Doslej je sodeloval na nekaj domačih in evropskih projektih, predvsem s področja eZdravja in uporabe medicinske informatike v osnovnem zdravstvu. Od leta 2008 je tudi zunanji ekspert Ministrstva za zdravje za področje elektronskega zdravstvenega zapisa.

Od leta 2002 objavil več deset strokovnih in raziskovalnih prispevkov v domačih in tujih strokovnih revijah.

Peter Hudoklin, dr. med.
specialist otorinolaringolog

Specialist otorinolaringologije Peter Hudoklin, dr. med. je Medicinsko fakulteto končal v Ljubljani leta 2004, kmalu po tem pa je pričel s pripravništvom v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Specializacijo iz splošne kirurgije je opravil leta 2005, vendar jo je kaj kmalu v letu 2007 zamenjal za otorinolaringologijo.

Specializacijo iz otorinolaringologije je opravljal v Splošni bolnišnici Novo mesto, UKC Maribor in UKC Ljubljana. Glede na bližino in dobro tradicijo hrvaške otorinolaringologije pa se je dogovoril za sodelovanje na dveh največjih ORL klinikah v Zagrebu KBC Rebro in KBC Sestre milosrdnice na Vinogradski.

O kirurgiji nosu in obnosnih votlin pa se je veliko naučil v času enomesečnega delovanja pri prof. Nicolaiu v Brescii, blizu Milana.

Od leta 2012 deluje kot specialist otorinolaringologije na ORL oddelku v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Mateja Vukmanič Pohar, dr. med.
specialistka ginekologije in porodništva

Mateja Vukmanič Pohar, dr.med., specialistka ginekologije in porodništva, je sicer redno zaposlena v SB Brežice.

Zdravnica dela v operativni in ambulantni ginekološki dejavnosti.

Leta 2004 je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, nato je izobraževanje nadaljevala s petletno specializacijo iz ginekologije in porodništva na Ginekološki kliniki in v Porodnišnici Ljubljana. Specializacijo je leta 2011 zaključila s specialističnim izpitom, ki ga je opravila z odliko.

Nataša Pirc, dr. med.
specialistka anesteziologije in reanimatologije
Barbara Prosen, dr. med.
specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
Katarina Videčnik Hećimović, dr. med-
specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
Marina Lačan, dr. med.
specialistka anesteziologije in reanimatologije
Andrej Kožar, univ. dipl. psiholog
specialist klinične psihologije

Andrej Kožar, univ. dipl. psiholog, specialist klinične psihologije, je diplomiral leta 1977 na filozofski fakulteti v Ljubljani iz enopredmetne industrijske psihologije. Specializacijo iz klinične psihologije je opravil 1985. leta.

Bil je član upravnega odbora ZZZS v Ljubljani od 1992 do 1996 ter član Sveta zavoda Kliničnega centra v Ljubljani.

Dosedanja dela: KPD Dob pri Mirni, ISKRA energetska elektronika iz Novega mesta, REVOZ d.d. Sedaj je že 13. leto samostojni podjetnik in že 6 let sodelavec zdravstvenega centra Aristotel. Ima psihoterapevtsko ambulanto v TERME KRKA d.o.o. - Šmarješke Toplice.

Objavil je tri knjige: dve o premagovanju stresa in strokovno knjigo Obvladajmo bolniško.

Področja dela:

MEDICINA DELA

  • Preventivni predhodni in obdobni zdravstveni (psihološki) pregledi,
  • ocena delazmožnosti,
  • psihološki pregledi voznikov,
  • ergonomske ocene delovnih mest.

PSIHOTERAPIJA

Edita Avbar
kozmetičarka
Anamarija Toth Kostevc, spec. zakonske in družinske terapije
MBA, dipl. psiholog
Zvjezdana Vlahović, mag. med. biokemije
specialistka medicinske biokemije
Mojca Lokar, dipl. medicinska sestra
svetovalka za promocijo zdravja pri delu
mag. Zlatko Kvržić, dipl. zdravstvenik
Tjaša Krištofić, dipl. fizioterapevt, dipl. kineziolog

E-novice