KK 07 49 03 000 NM 07 33 82 002

Obvestila

Odsotnost dr. Koritnik Hanuščaková (29. 6. - 10. 7. 2020)

Spoštovane paciente obveščamo, da bo Lucia Koritnik Hanuščaková, dr. med., specialistka družinske medicine, odsotna od ponedeljka, 29. junija do petka, 10. julija 2020 zaradi letnega dopusta. 

Nadomeščata jo Jelena Raković, dr. med., spec. družinske medicine in Željko Pleša, dr. med., spec.  splošne medicine v svojih ordinacijskih časih.

Diagnostični imunološki test SARS-CoV-2-IgG

Želimo vas obvestiti, da z dnem 19. 5. 2020 pričnemo z izvajanjem novega diagnostičnega imunološkega testa SARS-CoV-2-IgG. Namen testa je izvedeti, ali je bil posamezen preiskovanec v stiku z virusom Covid-19, pri čemer je potrebno upoštevati, da to ne potrjuje njegove imunosti na dotični virus.

Dosegljivost izven delovnega časa

V primeru potrebe po nujni medicinski pomoči izven delovnega časa obiščite Zdravstveni dom Krško (tel. +386 (0)7 488 02 14) ali Urgentni center Splošne bolnišnice Brežice (+386 (0)7 466 81 00). 

Pacientove pravice

Skladno s 57. In 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) z dne, 11.02.2008, (Uradni list RS, št 15/2008) obveščamo paciente, da je pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Aristotel, zdravstvenem centru d. o. o. direktorica Darja Čakar, dosegljiva na telefonski številki  07 49 03 000 oziroma e-naslovu darja.cakar@aristotel.si.

Kontrolni zdravstveni pregledi voznikov

Obveščamo vas, da kot pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja opravljamo za geografski območji OE Krško in OE Novo mesto ZZZS.

E-novice