Pacientove pravice

Skladno s 57. In 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) z dne, 11.02.2008, (Uradni list RS, št 15/2008) obveščamo paciente, da je pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Aristotel, zdravstvenem centru d. o. o. direktorica Darja Čakar, dosegljiva na telefonski številki  07 49 03 000 oziroma e-naslovu darja.cakar@aristotel.si.

Skladno z Zakonom lahko:

prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pacient vloži v pisni obliki najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve, prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe pacient vloži v pisni obliki najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi,

pacient vloži prvo zahtevo v pisni obliki v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Zahteva se vloži ustno v sprejemni pisarni ob prisotnosti pristojne osebe na zapisnik oziroma pisno.

Podatki o zastopniku pacientovih pravic:

Zlata Rebolj 

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Novo mesto 

Muzejska ulica 5 

8000 Novo mesto.

tel 051 385 485

e-mail zlata.rebolj@nijz.si

Uradne ure:

  • torek od 14. do 20. ure
  • četrtek od 9. do 15. ure

Uradne ure po telefonu in naročanje:

Od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro na telefonsko številko 07 39 34 313.

E-novice

Ambulante Krško

ARISTOTEL Krško
Kolodvorska ulica 7a
8270 Krško
07 49 03 000
info@aristotel.si
aristotel.si

Ambulante Novo mesto

ARISTOTEL Novo mesto
Gubčeva ulica 22
8000 Novo mesto
07 33 82 002
infonm@aristotel.si

Uradni podatki

ARISTOTEL, zdravstveni center d. o. o.
Ulica Ilije Gregoriča 18a
8270 Krško
ID za DDV: SI56195630
IBAN: SI56 6000 0000 0235 490 (LON d. d.)

IBAN: SI56 0315 5108 7549 280 (SKB d. d.)

IBAN: SI56 1010 0005 8431 243 (Intesa Sanpaolo d. d.)