Osebni / profesionalni razvoj

Med pomembnimi dejavniki tveganja za zdravje v podjetju so dejavniki, ki so povezani:

 • z načinom vodenja,
 • z delitvijo vlog in organizacijo dela,
 • s komunikacijo v podjetju, z načinom razreševanja konfliktov,
 • s kvaliteto odnosov med zaposlenimi,
 • z možnostjo napredovanja,
 • z načinom vključevanja zaposlenih v procese odločanja
 • s čustvenimi in socialnimi kompetencami zaposlenih
 • s tem, kako podjetje omogoča usklajevanje profesionalnega in  zasebnega življenja…

Vsi ti dejavniki neposredno vplivajo ne samo na zdravje zaposlenih, ampak tudi na uspešnost in ugled podjetja, zato vam v okviru QC  nudimo celosten pristop pri obravnavi dejavnikov tveganja, tudi s poudarkom na HR področju.

Ali ste vedeli?

 • Da je „kultura“ podjetja gorivo za uspeh podjetja in da je možno ustvariti kulturo, ko zaposleni prinašajo srce v podjetje?
 • Da je 59% zavzetih visoko inovativnih pri delu
 • Da je 23% zaposlenih je neuspešnih, ker ne znajo upravljati svoja čustva?
 • Da je 17% zaposlenih je neuspešnih, ker nimajo potrebne motivacije?

Da imajo podjetja z učinkovito strategijo upravljanja s talenti  71% bolj zavzete zaposlene?

E-novice