KK 07 49 03 000 NM 07 33 82 002

Zdrav življenjski slog

V okviru CENTRA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DELA Aristotel d.o.o. pripravimo izhodišča za oblikovanje programa promocije zdravja na delu (PZD) na osnovi predhodne kakovostne analize stanja in nudimo pomoč pri oblikovanju in izvajanju programa.

E-novice