Zdrava prehrana

Prehrana zaposlenih

Slabe prehranjevalne navade predstavljajo pomemben dejavnik tveganje za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, bolezni kostno - mišičnega sistema, sladkorna bolezen, debelost in še mnoge druge. Prizadevanje za smotrno ureditev prehrane delavcev na delavnem mestu je razumno zaradi ohranjanja in/ali izboljšanja delavčevega zdravja, počutja in zmanjšanja tveganja za zdravje zaradi nepravilne prehrane, vse to pa posledično vpliva na boljšo delovno storilnost.

Idealni prehranski model, ki ga želimo ponuditi zaposlenim na delovnem mestu vključuje promocijo zdravja (znanje, vzgojo in motiviranost za zdrav življenjski slog in prehrano), kar pa je mogoče in dosegljivo le v ustreznem okolju oziroma v delovnih organizacijah z dobro organizirano prehrano. V primeru lastnih prehranskih obratov lahko v sodelovanju s kuhinjskim osebjem pripravimo uravnotežene, prehransko ustrezne in zahtevnosti posameznikovega delovnega mesta prilagojene jedilnike, ki so energijsko in hranilno ovrednoteni. Kadar pa je prehranska oskrba zaupana zunanjim izvajalcem lahko predstavljamo vez med podjetjem in izvajalcem. Prednost takšnega sodelovanja je v kritičnem pregledu ponujenih jedilnikov in njihova optimizacija. Pri delu upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah, ki ga je izdalo Ministrstvo RS za zdravje.

Tedenske in mesečne jedilnike  izdelamo individualno, za vsakega naročnika posebej. Pri tem upoštevamo želje naročnika, regijske značilnosti, letni čas in tehnične zmožnosti kuhinje. Prav tako lahko upoštevamo specialne diete – prehranske alergije, celiakijo in intolerance na laktozo,…

E-novice