Laboratorijska diagnostika

V našem lastnem laboratoriju z dovoljenjem za opravljanje preiskav iz medicinske biokemije, lahko opravite naslednje laboratorijske preiskave:

 • Hematološke preiskave
 • Biokemijske preiskave
 • Osnovna analiza urina
 • Preiskave blata (kri v blatu, Helicobacter pylori)
 • Hitri testi (troponin, CRP)
 • Mikroskopski pregled krvi
 • Sediment urina
 • Samoplačniške storitve

Ostale preiskave krvi, seruma, urina in blata, ki jih opravljamo v sodelovanju z laboratoriji AdriaLab Celje, NLZOH Celje, NLZOH Novo mesto, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, UKC Ljubljana, Bolnica Brežice:

 • Borelija lymske borelioze
 • Urinska analiza po SANFORD-u
 • Določanje KRVNE SKUPINE
 • Hepatitis B virus
 • Hepatitis C virus
 • Protitelesa na sifilis, HIV
 • SPOLNI hormoni (prolaktin, estrogeni, progesteron,…)
 • Hormoni ŠČITNICE (TSH, T3,T4)
 • Testi KOAGULACIJE (PČ, INR, PTČ)
 • ....