Ambulante

Medicina dela, prometa in športa

V naših ambulantah lahko opravite:

 • Preventivni zdravstveni pregled pred zaposlitvijo;

 • Obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled;

 • Preventivni zdravstveni pregled za delavce, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja (po posebnih predpisih)

 • pregled voznikov prve skupine, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;

 • pregled voznikov druge skupine, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E;

 • Kontrolni zdravstveni pregled za voznike (samo v PE Novo mesto);

 • Pregled športnikov, potapljačev, reševalcev iz vode, gasilcev;

 • Zdravniški pregled za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja;

 • Specialistične preiskave;

 • Psihološke preiskave;

 • Cepljenje;

 • Laboratorijske preiskave (hematološke, urinske, biokemične);

 • ...

Zaradi organizacije dela, se je potrebno za vse preglede predhodno naročiti.

Storitve, ki jih opravlja ambulanta MDPŠ so samoplačniške oz. je plačnik naročnik pregleda (delodajalec).

Za VSAK pregled potrebujete

 • Zdravstveni karton ali fotokopijo zdravstvenega kartona vključno z vsemi izvidi (to uredi posameznik pri osebnem zdravniku),

 • druge medicinske pripomočke (očala ali leče če jih uporabljate),

 • zdravstveno kartico (izključno zaradi točnosti podatkov) ter osebni dokument,

 • vozniško dovoljenje, če se zaposlujete ali delate kot voznik,

 • izvid okulista, v primeru, da nosite očala ali kontakte leče (Priloga VI)

 • izvide specialističnih pregledov, ki bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti,

 • odločbo ZPIZ-a Slovenije o delazmožnosti (invalidi II. in III. kategorije).

Za predhodni oziroma usmerjeni obdobni preventivni pregled potrebujete še izpolnjen obrazec 8,204 ali 8,205 izpolnjen s strani delodajalca, potrjen z žigom in podpisom.

Na pregled pridite tešči (lahko pijete vodo); če ste sladkorni bolnik prinesite s sabo tudi diabetični kartonček.

Protibolečinska ambulanta in akupunktura

Akupunktura je pomemben del stare in sodobne kitajske medicine in velja za enega najstarejših postopkov zdravljenja nasploh. Beseda akupunktura izhaja iz latinskih besed AKUS (igla) in PUNKTUS (bosti). Nastanek akupunkture je povezan z anekdoto o vojaku, ki je bil ranjen z puščico. Po odstranitvi puščice se je rana zacelila,  puščica pa je pozdravila tudi kronično bolezen, za katero je vojak bolehal.  V obdobju kitajskega cesarja HUANG TIJA (rumeni cesar) je nastal prvi pisni dokument o akupunkturnem zdravljenju imenovan Klasika interne medicine. Najstarejši učbeniki, na katerih še danes sloni celotna umetnost akupunkture so stari okrog 2000 let. Zanimivo pa je odkritje 61 tatoojev na mumuficiranem Otziju, najdenem leta 1991 v italjanskih alpah. Vbodnine ustrezajo akupunkturnim točkam tradicionalne kitajske medicine, nekateri znanstveniki na podlagi tega menijo, da se je akupunktura uporabljala v Evraziji že v bronasti dobi. Predpostavljajo, da je bila akupunktura prenesena v Evropo preko poti dišav in svile.

Druga država, ki ima zelo razvito akupunkturo že tisočletja, je Japonska.  Japonska ima danes ob močno razviti zahodni medicini, najsodobnejše zdravljenje z akupunkturo na svetu.

V Evropo je prišla akupunktura v 16 stoletju preko misionarjev, ki so obiskali Kitajsko konec 16. Stoletja.  Svetovna zdravstvena organizacija pa je akupunkturo, kot način zdravljenja z iglicami priznala leta 1979 .  Svetovna zdravstvena organizacija je priporočila akupunkturo pri več kot 50. Boleznih. V Sloveniji izvajamo akupunkturo kot komplementarno metodo zdravljenja pri številnih bolečinskih sindromih že vrsto let.

Tradicionalna kitajska medicina uči, da je človek izpolnjen z življensko energijo (Qi–či), ki kroži po našem telesu po določenih poteh, ki jih imenujemo meridiani. To je vitalna energija, ki cirkulira po organizmu. Nemoten pretok vitalne energije je predpogoj energetskega ravnotežja in psihofizičnega zdravja organizma. Telo vsakega človeka je z energetskimi kanali povezano z vsemi vitalnimi organi v telesu. Na vsakem od teh kanalov (meridianov) je na stotine akupunkturnih točk, preko katerih se pretaka vitalna energija. V primeru, da pride do prekinitve pretoka energije, nastopi bolezen.  Terapevt  odkrije točke, kjer je prišlo do prekinitve pretoka energije in le te stimulira z akupunkturno iglo. Na ta način se postopoma ponovno vspostavi cirkulacija vitalne energije in pride do ozdravitve.