Medicina dela, prometa in športa

V naših ambulantah lahko opravite:

 • Laboratorijske preiskave (hematološke, urinske, biokemične);
 • Cepljenje;
 • Psihološke preiskave;
 • Specialistične preiskave;
 • Zdravniški pregled za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja;
 • Pregled športnikov, potapljačev, reševalcev iz vode, gasilcev;
 • Kontrolni zdravstveni pregled za voznike (samo v PE Novo mesto);
 • pregled voznikov druge skupine, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E;
 • pregled voznikov prve skupine, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;
 • Preventivni zdravstveni pregled za delavce, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja (po posebnih predpisih)
 • Obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled;
 • Preventivni zdravstveni pregled pred zaposlitvijo;

Za VSAK pregled potrebujete

 • odločbo ZPIZ-a Slovenije o delazmožnosti (invalidi II. in III. kategorije).
 • izvide specialističnih pregledov, ki bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti,
 • izvid okulista, v primeru, da nosite očala ali kontakte leče (Priloga VI)
 • vozniško dovoljenje, če se zaposlujete ali delate kot voznik,
 • zdravstveno kartico (izključno zaradi točnosti podatkov) ter osebni dokument,
 • druge medicinske pripomočke (očala ali leče če jih uporabljate),
 • Zdravstveni karton ali fotokopijo zdravstvenega kartona vključno z vsemi izvidi (to uredi posameznik pri osebnem zdravniku),

Za predhodni oziroma usmerjeni obdobni preventivni pregled potrebujete še izpolnjen obrazec 8,204 ali 8,205 izpolnjen s strani delodajalca, potrjen z žigom in podpisom.

Na pregled pridite tešči (lahko pijete vodo); če ste sladkorni bolnik prinesite s sabo tudi diabetični kartonček.

Zaradi organizacije dela, se je potrebno za vse preglede predhodno naročiti.

Storitve, ki jih opravlja ambulanta MDPŠ so samoplačniške oz. je plačnik naročnik pregleda (delodajalec).

E-novice