Izobraževanja iz prve pomoči

V našem centru izvajamo izobraževanja iz prve pomoči.

mag. Zlatko Kvržić, dipl. zdravstvenik

V sodelovanju z ljubljansko centralno urgentno službo, nosilko licence Rdečega križa, v našem centru izvajamo predavanja iz prve pomoči. Pod mentorstvom pooblaščenega zdravnika, predavanja izvaja poklicni reševalec, diplomiranim zdravstvenik z več-letno delovno prakso.

Izobraževanja so Izvedena skladno z najnovejšimi smernicami prve pomoči, predstavljenimi na svetovnih kongresih, katerih se predavatelj redno udeležuje.

33. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) nalaga izvajalcu medicine dela, prometa in športa sodelovanje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodelovanje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu, Ur.l.RS št. 136/2006 opredeljuje in določa ukrepe delodajalca, za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu.

E-novice