QCenter

Center za kakovost življenja in dela

Zakonske obveze

Promocija zdravja pri delu (PZD) so aktivnosti in ukrepi, ki jih podjetje izvaja za ohranitev in izboljšanje zdravja zaposlenih.

Vlaganje v zdravje zaposlenih in povečanje zavedanja delodajalcev o pomenu ohranjanja zdravja zaposlenih postaja v zadnjih letih vse pomembnejše. Pod pojem vlaganja v zdravje zaposlenih razumemo:

 • osveščanje zaposlenih o zdravem življenjskem, delovnem slogu in zdravju
 • preoblikovanje širokega delovnega okolja in tudi delovnega mesta posameznega zaposlenega, v prid ohranjanja zdravja.

Vse ta prizadevanja posledično prinašajo velike koristi (link na pričakovani rezultati) ne le zaposlenim temveč tudi podjetju in družbi kot celoti.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD‐1) delodajalcem nalaga:

v 6. členu: delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu

v 24. členu: Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov:

 • trpinčenja
 • nadlegovanja in
 • drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih (link na dejavniki tveganja- opredelitev), ki lahko ogrozijo zdravje delavcev

v 32. členu: delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu:

 • načrtovati in
 • zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati se opredelijo v okviru programa promocije zdravja:

Na ravni podjetja

 • Izboljšanje produktivnosti
 • Izboljšanje kakovosti dela
 • Zmanjšanje stroškov povezanih  z bolniško odsotnostjo, fluktuacijo…
 • Izboljšanje ugleda podjetja…

Za zaposlenega

 • Boljše fizično, mentalno in emocionalno zdravje
 • Izboljšanje samopodobe
 • Izboljšanje sposobnosti za delo
 • Manj poškodb na delu
 • Večje zadovoljstvo in zavzetost pri delu
 • Večja pripadnost podjetju…

Naše storitve

Pristop je multidisciplinaren.

V okviru CENTRA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DELA Aristotel d. o. o. nudimo strokovno storitev pri analizi stanja in pripravi programa promocije zdravja (link- priprava programa promocije zdravja) ter obvladovanju dejavnikov tveganja, (link - dejavniki tveganja-predstavitev) , ki upošteva evropske in svetovne smernice ter dobro uveljavljeno prakso uspešnih podjetij v tujin.

 

Pomoč in sodelovanje obsega tri ključne etape:

1. Analizo stanja

Analizo virov v podjetju, ki povzročajo stres: anketa (link - anketa), razgovori z vodilnimi in zaposlenimi Analizo podatkov: statističnih podatkov po opravljenih preventivnih pregledih, bolniška odsotnost -NIJZ, zdravstvena analiza delovnih mest, posredovanih podatkov podjetja o kazalcih produktivnosti, kakovosti… lahko se pripravi predstavitev analiz in naredi povezava na predstvaitve?

2. Oblikovanje strategije

Priprava programa promocije zdravja, ki temelji na opravljenih analizah in upošteva.

Usmerjenost aktivnosti k odpravljanju vzrokov, ne posledic.

Preventivni, sistematski pristopi, ki aktivno vključujejo zaposlene in delovno organizacijo

3. Izvajanje ukrepov

 • Redno ponavljanje analiz
 • Priprava poročil
 • Prilagajanje ukrepov glede na rezultate analiz
 • Dolgoročna strategija

Priprava programa

V okviru CENTRA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DELA Aristotel d.o.o. pripravimo izhodišča za oblikovanje programa promocije zdravja na delu (PZD) na osnovi predhodne kakovostne analize stanja in nudimo pomoč pri oblikovanju in izvajanju programa .

Pristop je multidisciplinaren

Ukrepi

Ukrepi, ki jih predlagamo, svetujemo in prilagajamo razmeram, potrebam in interesu podjetja, so:

Na organizacijski ravni

 • Izboljšanje pogojev dela
 • Odpravljanje dejavnikov, ki povzročajo nesreče pri delu
 • Spremembe v stilu vodenja
 • Vzpostavitev ustrezne kadrovske politike in sistemov nagrajevanja in napredovanja
 • Vključevanje zaposlenih v proces odločanja
 • Spodbujanje ustvarjalne kulture, timskega dela
 • Izboljšanje komunikacije
 • Ustvarjanje skupin za promocijo zdravja in aktivno sodelovanje znotraj skupin
 • Uvajanje standardov družini prijaznega podjetja

Na individualni ravni

 • Programi  izobraževanja in informiranje na temo krepitve zdravja in obvladovanja stresa
 • Individualna pomoč in svetovanje
 • Ukrepi za dvigovanje psihične in fizične kondicije  zaposlenih  in sprememba življenjskega sloga

E-novice

Ambulante Krško

ARISTOTEL Krško
Kolodvorska ulica 7a
8270 Krško
07 49 03 000
info@aristotel.si
aristotel.si

Ambulante Novo mesto

ARISTOTEL Novo mesto
Gubčeva ulica 22
8000 Novo mesto
07 33 82 002
infonm@aristotel.si

Uradni podatki

ARISTOTEL, zdravstveni center d. o. o.
Ulica Ilije Gregoriča 18a
8270 Krško
ID za DDV: SI56195630
IBAN: SI56 6000 0000 0235 490 (LON d. d.)

IBAN: SI56 0315 5108 7549 280 (SKB d. d.)

IBAN: SI56 1010 0005 8431 243 (Intesa Sanpaolo d. d.)