Aristotel - zdravstveni center z dostopnimi storitvami
Obvestilo

O zdravstvenem centru Aristotel

 O zdravstvenem

O zdravstvenem centru Aristotel

Zagotavljamo visokokakovostne storitve, enako obravnavo in hitro dostopnost vsem uporabnikom zdravstvenih storitev.

Naročite se

Kratke čakalne dobe

Kratke čakalne dobe

V izhodišču je uporabnik naših storitev kot posameznik. Naša vizija so visokokakovostne storitve, enaka in hitra dostopnost vsem uporabnikom zdravstvenih storitev ter zagotavljanje zasebnosti in tajnosti.  Naš cilj je zagotavljati čim krajše čakalne dobe, nobena ne sme biti daljša od 14 dni.

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Naš izjemno širok nabor zdravstvenih storitev omogoča, da uporabnikom le-teh nudimo fleksibilno in hitro dostopnost od družinskega zdravnika, do specialista medicine dela, prometa in športa, do  specialistov posameznih strok na enem mestu  ter do  biomedicinskega laboratorija.


Pošteno razmerje med strokovnostjo in ceno

Pošteno razmerje med strokovnostjo in ceno

Visoko strokoven lasten kader z devetimi redno zaposlenimi zdravniki, od tega ena magistrica znanosti ter sodelovanje zunanjih specialistov ob podpori lastnega laboratorija za medicinsko biokemijo nam omogoča hiter dostop do rezultatov oz. izvidov preiskav ter konkurenčno ceno.

Skrbna politika kakovosti

Zagotavljanje kakovostnih in strokovnih zdravstvenih storitev s pomočjo uveljavljanja sodobnih zdravstvenih pristopov in tehnologij z namenom izboljšanja kakovosti življenja ljudi.

Zgodovina

Zdravstveni center prihodnosti smo začeli graditi pred 12,234 dnevi.

1998
1998

Aristotel, zdravstveni center d.o.o. posluje od leta 1998.  

Podjetje je registrirano za zunaj bolnišnično osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost.

Ob pričetku poslovanja je pridobilo koncesijo Občine Krško za izvajanje storitev ambulante splošne medicine ter pridobilo dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje splošne in specialistične dejavnosti med drugim kot glavno dejavnost ambulanto medicine dela, prometa in športa ter redno zaposlilo 3 delavce. Podjetje je najelo prostore na Aškerčevi 1 v Krškem.

1999

Dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvenega varstva delavcev

Konec leta 1999 je podjetje dodatno pridobilo dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvenega varstva delavcev, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja ali v območju ionizirajočega sevanja in pričelo s pregledi delavcev podizvajalcev za Nuklearno elektrarno Krško (tako pooblastilo ima le 5 inštitucij v državi).

2001

Koncesija za še eno ambulanto splošne medicine.  

Podjetje je leta 2001 pridobilo dodatno koncesijo za še eno ambulanto splošne medicine. 

Zaposlilo dodatno nove 4 zaposlene delavce. V okviru dejavnosti medicine dela je pridobilo pooblastilo za opravljanje zdravniških pregledov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja ter voznikov.

2002-2003

Podjetje je širilo dejavnost medicine dela, prometa in športa in leta 2002 prevzelo obratno ambulanto podjetja Revoz d.d., odprlo poslovno enoto z dejavnostjo medicine dela, prometa in športa v Novem mestu, zaposlilo 3 delavce ter se preoblikovalo v ambulanto, ki je še danes odprta tudi za zunanje uporabnike. Istega leta je pričelo tudi s klinično-psihološko ambulanto.

Leta 2003 je podjetje pridobilo dovoljenje Ministrstva za zdravje za uporabo rentgenskega aparata za določanje kostne mase, kupilo najsodobnejši DEXA aparat in pričelo s samoplačniško ambulanto za osteoporozo, kar je bila prva ambulanta te vrste v Posavju.

2008 – 2009

Leta 2008 je pričelo s samoplačniško Ultrazvočno ambulanto in kupilo najsodobnejši Philipsov UZ aparat v tistem obdobju. To je bila takrat prva samoplačniška ultrazvočna ambulanta v Posavju.

Leta 2009 je pričela delovati samoplačniška kardiološka ambulanta predvsem zaradi obremenitvenega testiranja srca in UZ srca za potrebe medicine dela, prometa in športa.

2012

V začetku leta 2012 podjetje na podlagi novo vzpostavljene zakonodaje v RS pridobi med prvimi zasebnimi laboratoriji dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije.

Istega leta podjetje pridobi pooblastilo Ministrstva za zdravje za izvajanje kontrolnih pregledov voznikov po odvzemu vozniškega dovoljenja ter pooblastilo Javne agencije RS za varnost v prometu za izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic za področje Dolenjske in Posavja. Prav tako postane učna ustanova za srednje zdravstveno izobraževanje in zaposli specializantko medicine dela, prometa in športa. Podjetje se tudi vključi v Posavsko štipendijsko shemo in podeli tri štipendije: študentki medicine, študentki za poklic dipl. inž. radiologije, študentu za poklic dipl. zdravstvenik.

2013 – 2014

V letu 2013 pridobi pooblastilo za 2 referenčni ambulanti s strani Ministrstva za zdravje z namenom preventivnega delovanja v obeh ambulantah družinske medicine.

V letu 2014 podjetje prične s samoplačniško nevrološko ambulanto. Konec leta 2014 podjetje širi svojo dejavnost z nakupom Fotoninega najsodobnejšega laserja za izvajanje kirurških, ginekoloških in estetsko dermatoloških posegov (tretmajev). Podjetje prične z aktivnostmi razvoja produkta Promocije zdravja na delovnem mestu in se poveže z večjim številom strokovnjakov iz področja ergonomije, kinezioterapije, dietetike, kliničnimi psihologi, strokovnjaki s področja odvisnosti…

2015

V letu 2015 je podjetje pričelo s tremi novimi samoplačniškimi ambulantami (za bolezni ščitnice, lasersko kirurško in lasersko ginekološko), zaposlilo specializanta medicine dela, prometa in športa.

Podjetje ima status mentorske inštitucije za izvajanje dela specializacije zdravnikov s področja medicine dela, prometa in športa ter družinske medicine.

Podjetje je v letu 2015 na podlagi poslovnih rezultatov zadnjih 3 let in ocenjevanja skupine Bisnode d.o.o. prejelo zlato boniteto odličnosti. Na portalu Ibon je ocenjeno z najvišjo možno boniteto 10.

2016 – 2018

V letu 2016 so pričele v okviru zdravstvenega centra ordinirati 2 novi samoplačniški ambulanti, in sicer medicinsko estetska ambulanta in ortopedska ambulanta. Prav tako podjetje uspešno dokonča gradnjo ter se novembra preseli v lastne, sodobne prostore. Ob koncu leta je pričela delovati še protibolečinska ambulanta in akupunktura.

V letu 2017 je specializacijo uspešno zaključila zdravnica Jelena Raković, dr.med., spec. družinske medicine in pričela vpisovati paciente.

Leta 2018 se širi dejavnost s samoplačniško ORL ambulanto. Konec leta je Občina Krško podelila družbi Aristotel koncesijo za tretjo ambulanto družinske medicine.

Podjetje je bilo v letu 2018 nominirano za nagrado »Gazela 2018« za področje Dolenjske in Posavja.

Še naprej pa je vsako leto na podlagi poslovnih rezultatov in ocenjevanja skupine Bisnode d.o.o. prejelo zlato boniteto odličnosti.

2019 - 2020

Leta 2019 je podjetje podpisalo pogodbo oziroma aneks k pogodbi za izvajanje programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in si s tem zagotovi finančna sredstva za tretjo ambulanto družinske medicine.

V maju 2019 je Aristotel postal eno izmed treh slovenskih podjetij na lestvici najbolj privlačnih držav za talente (GTCI) v Srednji in Vzhodni Evropi. Izbrana podjetja bomo v nadaljevanju partnerji Skupine Adecco ter bomo tako skupaj s svojimi poslovnimi praksami pripomogli k uspehu celotne regije.

2020 je podjetje prejelo platinasto boniteto odličnosti kot simbol ocene bonitetne odličnosti.

2021

Podjetje je že vrsto let vključeno v Posavsko štipendijsko shemo, preko katerega podeljuje štipendije. V šolskem letu 2021/2022 je bilo aktivnih osem štipendijskih pogodb za študente medicine in študente fizioterapije. Ima tudi status mentorske inštitucije za izvajanje sekundariata in dela specializacije zdravnikov s področja medicine dela, prometa in športa ter družinske medicine.

Že peto leto, tudi v 2021, je podjetje prejelo priznanje odličnosti, ki ga Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d. podeljuje svojim najboljšim izvajalcem zdravstvenih storitev. Aristotel je tudi dobitnik priznanja z najvišjo oceno Zavarovalnice Vzajemna.

V letu 2021 je naš družinski zdravnik Željko Pleša prejel častni naziv »Moj družinski zdravnik » pod okriljem Viva, portal za boljše življenje.

Podjetje vsa leta vodi ista direktorica. Lastniška struktura se je spremenila oz. prerazporedila ob smrti solastnika leta 2009 in prešla na dediče. V letu 2021 je prišlo do spremembe v lastniški strukturi, ko je z 51% deležem vstopila Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica.

Podjetje je že drugo leto zapored prejelo platinasto boniteto odličnosti simbol ocene bonitetne odličnosti.

2022

Ob prazniku Mestne občine Krško v letu 2022 je Aristotel d.o.o. na svečani akademiji prejel znak Mestne občine Krško za dosežke ter uspešno in kvalitetno opravljeno delo v času epidemije.

Podjetje nadaljuje uspešno pot v podelitvi častnih nazivov in priznanj. S strani Varuha zdravja mu je bil podeljen naziv Partner vrhunskih kakovosti 2022. Postalo pa je tudi prejemnik Priznanja odličnosti ter naziva Ambasador odličnosti Triglav Zdravje za leto 2022. Ponovno pa se je uvrstilo med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe statusa platinasta odličnost kot simbola ocene bonitetne odličnosti.

Pogled 1: Zunanjost
Pogled 2: Vhod
Zunanjost
Vhod
Hodnik
Avla
Vhod v rehabilitacijo
Rehabilitacija
Telovadnica
Sprostitveni kotiček
Laboratorij

Uprava podjetja

Darja Čakar

Darja Čakar

direktorica / CEO

mag. Vesna Smrekar

mag. Vesna Smrekar

pomočnica direktorice / COO

Matija Čakar

Matija Čakar

Strokovni direktor razvoja

Specialisti

Ambulanta za ultrazvok

Olivera Pečanac, dr.med.
Olivera Pečanac, dr.med.

Olivera Pečanac, dr.med.

specialistka radiologije

mag. Suzana Isaković Vidović, dr. med.
mag. Suzana Isaković Vidović, dr. med.

mag. Suzana Isaković Vidović, dr. med.

specialistka radiologije

Ivan Kos, dr. med
Ivan Kos, dr. med

Ivan Kos, dr. med

specialist radiologije

Katarina Pezdevšek, dr. med.
Katarina Pezdevšek, dr. med.

Katarina Pezdevšek, dr. med.

specialistka radiologije

Lasersko-kirurška ambulanta

Nada Jensterle, dr. med.
Nada Jensterle, dr. med.

Nada Jensterle, dr. med.

specialistka kirurgije

Boštjan Lah, dr. med.
Boštjan Lah, dr. med.

Boštjan Lah, dr. med.

specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Tea Jedlovčnik, dr. med.
Tea Jedlovčnik, dr. med.

Tea Jedlovčnik, dr. med.

specialistka plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Ivana Tancer, dr. med.
Ivana Tancer, dr. med.

Ivana Tancer, dr. med.

specialistka otorinolaringologije

Tea Osterc, dr. med.,
Tea Osterc, dr. med.,

Tea Osterc, dr. med.,

specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine

Lea Rožman, dr. med,
Lea Rožman, dr. med,

Lea Rožman, dr. med,

specializantka plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Kardiološka ambulanta

izr. prof. dr. Uroš Kovačič, dr. med.
izr. prof. dr. Uroš Kovačič, dr. med.

izr. prof. dr. Uroš Kovačič, dr. med.

specialist internist - kardiolog

Aleksandar Trbović, dr. med.
Aleksandar Trbović, dr. med.

Aleksandar Trbović, dr. med.

specialist internist - kardiolog

Matej Godnič, dr. med.
Matej Godnič, dr. med.

Matej Godnič, dr. med.

specialist interne in intenzivne medicine

Ivana Sokolović, dr. med.
Ivana Sokolović, dr. med.

Ivana Sokolović, dr. med.

specialistka kardiologije, vaskularne in interne medicine

David Bele, dr. med.
David Bele, dr. med.

David Bele, dr. med.

specialist interne medicine

Alenka Božič Žibert, dr. med.
Alenka Božič Žibert, dr. med.

Alenka Božič Žibert, dr. med.

specialistka interne medicine

Dermatovenerološka ambulanta

Mojca Simončič Godnič, dr. med.
Mojca Simončič Godnič, dr. med.

Mojca Simončič Godnič, dr. med.

specialistka dermatovenerologije

dr. Damir Homolak, dr. med.
dr. Damir Homolak, dr. med.

dr. Damir Homolak, dr. med.

specialist dermatovenerologije

Ajda Fabjan, dr. med.
Ajda Fabjan, dr. med.

Ajda Fabjan, dr. med.

specialistka dermatovenerologije

Ambulanta za endokrinologijo, diabetes in bolezni ščitnice

prim. doc. dr. Ante Barbir, dr. med.
prim. doc. dr. Ante Barbir, dr. med.

prim. doc. dr. Ante Barbir, dr. med.

specialist internist-endokrinolog, tirolog

Tomo Lucijanić, dr.med.
Tomo Lucijanić, dr.med.

Tomo Lucijanić, dr.med.

specialist interne medicine, specialist endokrinologije in diabetologije

Nevrološka ambulanta

prim. mag. Bernard Meglič, dr. med.
prim. mag. Bernard Meglič, dr. med.

prim. mag. Bernard Meglič, dr. med.

specialist nevrolog

doc. prim. dr. Ervin Jančić, dr. med.
doc. prim. dr. Ervin Jančić, dr. med.

doc. prim. dr. Ervin Jančić, dr. med.

specialist nevrologije, subspecialist intenzivne medicine in subspecialist nevroimunologije, FEAN

Tatiana Fursova, dr. med.
Tatiana Fursova, dr. med.

Tatiana Fursova, dr. med.

specialistka nevrologije

Valentina Lapuh Rutar, dr.med.
Valentina Lapuh Rutar, dr.med.

Valentina Lapuh Rutar, dr.med.

specializantka nevrologije

Ambulanta za žilna obolenja

Petra Tomaževič Pupić, dr.med.
Petra Tomaževič Pupić, dr.med.

Petra Tomaževič Pupić, dr.med.

specialistka splošne kirurgije

Otorinolaringološka ambulanta

Peter Hudoklin, dr. med.
Peter Hudoklin, dr. med.

Peter Hudoklin, dr. med.

specialist otorinolaringolog

Jan Bogataj, dr. med.
Jan Bogataj, dr. med.

Jan Bogataj, dr. med.

specialist otorinolaringolog

Urološka ambulanta

Franc Kramer, dr. med.
Franc Kramer, dr. med.

Franc Kramer, dr. med.

specialist urolog

Kirurška proktološka ambulanta

Tomislav Hećimović, dr. med.
Tomislav Hećimović, dr. med.

Tomislav Hećimović, dr. med.

specialist splošne kirurgije

Ortopedska ambulanta

Mitja Mächtig, dr. med.
Mitja Mächtig, dr. med.

Mitja Mächtig, dr. med.

specialist ortopedske kirurgije

prof. dr. Oskar Zupanc, dr. med.
prof. dr. Oskar Zupanc, dr. med.

prof. dr. Oskar Zupanc, dr. med.

specialist ortoped

Matic Ciglič, dr. med.,
Matic Ciglič, dr. med.,

Matic Ciglič, dr. med.,

specialist travmatologije

Lasersko-ginekološka ambulanta

Mateja Vukmanič Pohar, dr. med.
Mateja Vukmanič Pohar, dr. med.

Mateja Vukmanič Pohar, dr. med.

specialistka ginekologije in porodništva

Hatije Ismaili, dr.med.
Hatije Ismaili, dr.med.

Hatije Ismaili, dr.med.

specialistka ginekologije in porodništva

Hematološka ambulanta

prim. doc. dr. Joško Vučković, dr. med.
prim. doc. dr. Joško Vučković, dr. med.

prim. doc. dr. Joško Vučković, dr. med.

specialist interne medicine, hematolog

Protibolečinska ambulanta in akupunktura

Marina Lačan, dr. med.
Marina Lačan, dr. med.

Marina Lačan, dr. med.

specialistka anesteziologije in reanimatologije

Ambulanta za osteoporozo

Željko Pleša, dr. med.
Željko Pleša, dr. med.

Željko Pleša, dr. med.

specialist splošne medicine

Jelena Raković, dr. med.
Jelena Raković, dr. med.

Jelena Raković, dr. med.

specialistka družinske medicine

Pediatrična ambulanta

Goran Cocojević, dr. med.
Goran Cocojević, dr. med.

Goran Cocojević, dr. med.

specialist pediater

Družinska medicina

Željko Pleša, dr. med.
Željko Pleša, dr. med.

Željko Pleša, dr. med.

specialist splošne medicine

Lucia Koritnik Hanuščaková, dr. med.
Lucia Koritnik Hanuščaková, dr. med.

Lucia Koritnik Hanuščaková, dr. med.

specialistka družinske medicine

Jelena Raković, dr. med.
Jelena Raković, dr. med.

Jelena Raković, dr. med.

specialistka družinske medicine

Maks Pečar, dr. med.
Maks Pečar, dr. med.

Maks Pečar, dr. med.

specializant družinske medicine

Medicina dela, prometa in športa

mag. Silvija Kovač, dr. med.
mag. Silvija Kovač, dr. med.

mag. Silvija Kovač, dr. med.

specialistka medicine dela, prometa in športa

Edita Bergant-Brnadić, dr. med.
Edita Bergant-Brnadić, dr. med.

Edita Bergant-Brnadić, dr. med.

specialistka medicine dela, prometa in športa

Daniela Vukmanić Čabraja, dr. med.
Daniela Vukmanić Čabraja, dr. med.

Daniela Vukmanić Čabraja, dr. med.

specialistka medicine dela, prometa in športa

Sara Masnik, dr. med.
Sara Masnik, dr. med.

Sara Masnik, dr. med.

specialistka medicine dela, prometa in športa

Jelka Žnideršič, dr. med.
Jelka Žnideršič, dr. med.

Jelka Žnideršič, dr. med.

specializantka medicine dela, prometa in športa

Klinično-psihološka ambulanta

Andrej Kožar
Andrej Kožar

Andrej Kožar

univ. dipl. psiholog, specialist klinične psihologije

Anamarija Toth Kostevc
Anamarija Toth Kostevc

Anamarija Toth Kostevc

MBA, dipl. psiholog, spec. zakonske in družinske terapije

Tadeja Štravs
Tadeja Štravs

Tadeja Štravs

mag. psihologije

Hermina A. Nur
Hermina A. Nur

Hermina A. Nur

spec. zdravstvene psihologije psihoterapevtka

Evija Evelin Zavrl
Evija Evelin Zavrl

Evija Evelin Zavrl

mag. psihosoc. pom.

Amina Mehanović
Amina Mehanović

Amina Mehanović

univ. dipl., EMDR psihoterapevt

Špela Osojnik
Špela Osojnik

Špela Osojnik

dipl. psihologinja

Zdravstveno in ostalo osebje

Glavna medicinska sestra

Tanja Cerjak - glavna medicinska sestra
Tanja Cerjak - glavna medicinska sestra

Tanja Cerjak - glavna medicinska sestra

mag. zdravstvene nege

Sprejemni pult

Doroteja Žibert - vodja sprejema
Doroteja Žibert - vodja sprejema

Doroteja Žibert - vodja sprejema

tehnica zdravstvene nege

Vesna Alegro Baznik
Vesna Alegro Baznik

Vesna Alegro Baznik

zdravstvena administratorka

Lara Ferlič
Lara Ferlič

Lara Ferlič

srednja medicinska sestra

Chiara Budič
Chiara Budič

Chiara Budič

srednja medicinska sestra

Kaja Kotnik
Kaja Kotnik

Kaja Kotnik

srednja medicinska sestra

Družinska medicina

Karmen Žibert - vodja ambulante
Karmen Žibert - vodja ambulante

Karmen Žibert - vodja ambulante

zdravstvena tehnica

Radojka Pavlovič
Radojka Pavlovič

Radojka Pavlovič

zdravstvena tehnica

Marjana Mirt
Marjana Mirt

Marjana Mirt

zdravstvena tehnica

Ajda Škvarč
Ajda Škvarč

Ajda Škvarč

dipl. medicinska sestra

Natalija Bahčič Kos
Natalija Bahčič Kos

Natalija Bahčič Kos

tehnica zdravstvene nege

Kaja Livk Kozole
Kaja Livk Kozole

Kaja Livk Kozole

dipl. medicinska sestra

Medicina dela, prometa in športa

Katja Simonič - vodja ambulante v Krškem
Katja Simonič - vodja ambulante v Krškem

Katja Simonič - vodja ambulante v Krškem

dipl. medicinska sestra

Matej Pirman – vodja ambulante v Novem mestu
Matej Pirman – vodja ambulante v Novem mestu

Matej Pirman – vodja ambulante v Novem mestu

zdravstveni tehnik

Aleksandra Preksavec
Aleksandra Preksavec

Aleksandra Preksavec

dipl. medicinska sestra

Aleksandra Novak
Aleksandra Novak

Aleksandra Novak

zdravstvena tehnica

Manja Cehte
Manja Cehte

Manja Cehte

zdravstvena tehnica

Anja Baznik
Anja Baznik

Anja Baznik

srednja medicinska sestra

Maja Skoporec
Maja Skoporec

Maja Skoporec

tehnica zdravstvene nege

Simona Alegro
Simona Alegro

Simona Alegro

zdravstvena tehnica

Ksenija Verstovšek Radoš
Ksenija Verstovšek Radoš

Ksenija Verstovšek Radoš

zdravstvena tehnica

Egzona Gashi
Egzona Gashi

Egzona Gashi

srednja medicinska sestra

Specialistične ambulante

Tadeja Perčič – vodja ambulante
Tadeja Perčič – vodja ambulante

Tadeja Perčič – vodja ambulante

srednja medicinska sestra

Matija Čakar
Matija Čakar

Matija Čakar

diplomirani zdravstvenik

Sara Kučič
Sara Kučič

Sara Kučič

srednja medicinska sestra

Neja Novšak
Neja Novšak

Neja Novšak

srednja medicinska sestra

Ines Germovšek
Ines Germovšek

Ines Germovšek

srednja medicinska sestra

Laboratorij

asist. dr. Maja Zadel - nadzorna specialistka
asist. dr. Maja Zadel - nadzorna specialistka

asist. dr. Maja Zadel - nadzorna specialistka

spec. medicinske biokemije

Nuša Petrovič - vodja laboratorija
Nuša Petrovič - vodja laboratorija

Nuša Petrovič - vodja laboratorija

mag. mol. funkc. biol.

Anteja Večerić
Anteja Večerić

Anteja Večerić

dipl. biolog. (UN)

Sabina Tomažič
Sabina Tomažič

Sabina Tomažič

dipl. inž. lab. biomed.

Prodaja, tehnična podpora

Matej Koritnik
Matej Koritnik

Matej Koritnik

svetovanje in tehnična podpora

Marketing

Mojca Petan
Mojca Petan

Mojca Petan

marketing

Katja Skerbinek
Katja Skerbinek

Katja Skerbinek

grafična oblikovalka

Računovodstvo

Teja Velnar
Teja Velnar

Teja Velnar

vodja financ in računovodstva

Mira Iljaš
Mira Iljaš

Mira Iljaš

računovodstvo

Andreja Kolman Šoško
Andreja Kolman Šoško

Andreja Kolman Šoško

poslovna sekretarka

Nazaj na vrh