Aristotel - zdravstveni center z dostopnimi storitvami
Obvestilo
Laboratorij

Laboratorij

Za ugotavljanje ali spremljanje bolezni so poleg podatkov preiskovanca o počutju in težavah ter kliničnega pregleda, potrebne tudi različne laboratorijske preiskave, najpogosteje krvne.

Zakaj v laboratorij?

Zakaj v laboratorij?

Za ugotavljanje ali spremljanje bolezni so poleg podatkov preiskovanca o počutju in težavah ter kliničnega pregleda, potrebne tudi različne laboratorijske preiskave, najpogosteje krvne.

Kri je tekoče telesno tkivo, ki spremlja vsa dogajanja v organizmu, saj je v stiku z vsemi telesnimi celicami, zato lahko s pravilno izbranimi krvnimi preiskavami hitro zaznamo spremembe zdravstvenega stanja posameznika. Za analizo posameznih krvnih parametrov se najpogosteje uporablja vzorec venske krvi, pri majhnih otrocih in starostnikih pa tudi, seveda le za določene analize, vzorec kapilarne krvi.

O nas

O nas

Diagnostični laboratorij zdravstvenega centra Aristotel deluje po nadzornem vodstvu asist. dr. Maje Zadel, spec. medicinske biokemije; organizacijske vodje Nuše Petrovič, mag. mol. funkc. biol. in laboratorijskih sodelavk: Anteje Večerić, dipl. biol., Sabine Tomažič, dipl. ing. laboratorijske biomedicine.

Preiskave

Preiskave

Naša vizija je pacientu zagotoviti kakovosten in strokoven izvid, ki mu lahko v največji meri pomaga pri skrbi za svoje zdravje. Imamo veliko strokovnega znanja, zato vam z veseljem tudi svetujemo pri odločitvi obsega preiskav.

Navodila za paciente

Navodila preiskovancem pred odvzemom krvi za laboratorijske analize

Za pravilno vrednotenje laboratorijskih analiz je potrebno odvzeti kri pod posebnimi pogoji:

Opozorila pred odvzemom krvi:

 • Dan pred odvzemom krvi naj preiskovanec ne izvaja fizičnih naporov, izogiba se naj tudi psihičnim naporom.
 • Preiskovanec mora biti tešč vsaj 6 do 12 ur pred odvzemom krvi (brez pitja kave, čaja, soka, mleka, alkohola ter brez kajenja).
 • Preiskovanec obvesti laboratorijskega delavca o dieti in uživanju zdravil in morebitni Antikoagulantni terapiji. V primeru, da preiskovanec redno uživa zdravila, mora te zaužiti po odvzemu krvi oz. če zdravnik ni naročil drugače.
 • Odvzem krvi iz vene se vrši v sedečem položaju.

Po odvzemu krvi:

 • Po odvzemu krvi je pomembno, da preiskovanec močno pritiska sterilni tampon najmanj 5  - 10 minut na mesto vboda, da prepreči krvavitev v podkožje in s tem nastanek modric ali hematoma, še posebej, če je na antikoagulantni terapiji. V kolikor se krvavitev ne zaustavi, se vrne v laboratorij. Če je potrebno se na pomoč pokliče zdravstvenega tehnika.
 • Preiskovanec pred odvzemom krvi ne sme uživati preparatov in prehrambnih izdelkov, ki bi vplivali na maščobe in sladkor v krvi.
 • Samoplačnik se pred odvzemom krvi oglasi na sprejemnem pultu, kjer odda svoje podatke s kartico ali osebno izkaznico. V laboratoriju se sprejme v Hipokrat – informacijski sistem ZC Aristotel d. o. o. Pacient je lahko kot samoplačnik sprejet tudi v ambulanto - v laboratorij pride z naročilnico zdravnika.
 • Preiskovalec mora najkasneje do 11. ure zjutraj priti v laboratorij na odvzem kri za biokemijske preiskave.

Odvzem krvi:

 • Pred odvzemom krvi se priporoča vsaj do 20 minutno mirovanje v čakalnici.
Navodilo preiskovancem za oddajo urina

Za pravilno vrednotenje laboratorijskih analiz je potrebno oddati urin pod posebnimi pogoji:

Pred oddajo urina:

 • Pred oddajo urina preiskovanci oddajo napotnice in zdravstveno kartico na sprejemnem mestu laboratorija, kjer jih sprejme laboratorijski delavec. Ta vam izroči lonček za zbiranje urina in razloži, kakšen vzorec urina je potreben za preiskavo.
 • Samoplačniki ne potrebujejo napotnic, za preiskave se dogovorijo na sprejemu v laboratoriju.
 • Preiskovanec obvesti laboratorijskega delavca o dieti (hujšanju), menstrualnem ciklusu in večjem fizičnem naporu.

Oddaja urina:

 • Za analizo urina se uporablja naključni vzorec urina.
 • Preiskovanec pri oddaji urina pazi na srednji curek urina, ki ga dobi tako, da prvi curek urina spusti v straniščno školjko, drugi del v lonček za zbiranje urina in preostali del zopet v školjko.
 • Za analizo potrebujemo najmanj 15 mL urina.
 • Lonček z urinom se odloži na posebej označeno polico v oknu.
 • V laboratoriju se ne analizirajo prineseni vzorci urina oz. če je drugače dogovorjeno.
 • Če preiskovanec prinese urin od doma, se mora ravnati po zgoraj navedenih navodilih, pri čemer zbiralnik urina (lonček) dvigne predhodno v laboratoriju. Urin se dostavi v laboratorij v časovnem razmaku do ene ure in se ga izroči laboratorijskemu delavcu.
Navodilo preiskovancu za odvzem blata (feces) za laboratorijske analize

Za pravilno vrednotenje laboratorijskih analiz je potrebno odvzeti blato pod posebnimi pogoji:

Pred odvzemom:

 • Pred odvzemom blata preiskovanci oddajo napotnice in zdravstveno kartico na sprejemnem mestu laboratorija, kjer jih sprejme laboratorijski tehnik.
 • Samoplačniki ne potrebujejo napotnic, zaželene preiskave se dogovorijo na sprejemu v laboratoriju.
 • Posodico za odvzem blata vam izroči laboratorijski tehnik na sprejemnem mestu v laboratoriju.

Odvzem blata:

 • Za analize je potreben svež vzorec blata.
 • Ta mora biti iztrebljen v čisto posodo ali (mnogo lažje izvedljivo) v plastično vrečko, ki je nameščena v straniščno školjko.
 • V standardno posodico z žličko iz posodice za odvzem blata se odvzame iz različnih delov fekalne mase za lešnik blata ali 1 - 2 ml tekočega iztrebka.
 • Vzorcu ne sme biti primešan urin ali voda.

Po odvzemu:

 • Blato se dostavi v laboratorij v najkrajšem možnem času.
 • Če to ni možno se posodica z vzorcem blata hrani v hladilniku, pri temperaturi 4 - 8 °C.
Navodilo preiskovancu za odvzem urina za Uricult (bakterije v urinu):

Navodila:

 • Roke umij in posuši.
 • Razširi spolovilo in okolico izvodil obriši 3 do 4-krat s sterilno gazo, namočeno s fiziološko raztopino.
 • Posuši s suho sterilno gazo.
 • Prvi curek urina spusti v stranišče – brez prekinitve; zberi približno 50 ml urina v zbiralno posodo.
 • Preostanek uriniraj v stranišče.
 • Posodico dobro zapri in jo pusti na označenem oknu, ki je povezan z urinskim laboratorijem.

Strokovno osebje v laboratoriju

Nuša Petrovič - vodja laboratorija

Nuša Petrovič - vodja laboratorija

mag. mol. funkc. biol.

Anteja Večerić

Anteja Večerić

dipl. biolog. (UN)

Sabina Tomažič

Sabina Tomažič

dipl. inž. lab. biomed.

Cenik storitev v Laboratoriju

Odvzem krvi: 2,50 €. Pri širšem naboru laboratorijskih preiskav se odvzem krvi obračuna glede na porabo potrošnega materiala!

Odvzem urina: 2,50 €.  

Pošiljanje biološkega materiala v preiskavo zunanjemu laboratoriju: 6,00 €

Metaboliti in substrati

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
Glukoza
1,70
1 delovni dan
Sečnina
1,80  
1 delovni dan
Kreatinin
1,80  
1 delovni dan
oGF
-
1 delovni dan
Sečna kislina (Urat)
1,80
1-2 delovna dneva
Bilirubin (celokupni)
1,80
1 delovni dan
Bilirubin (direktni)
1,80
1 delovni dan
HbA1c (Glikirani hemoglobin)
8,50
1-2 delovna dneva
Homocistein
30,00
3 delovne dni 
Encimi

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
AST 
1,80
1 delovni dan
ALT
1,80
1 delovni dan
Gama-GT
2,00
1 delovni dan
Alkalna fosfataza
1,90
1 delovni dan
Alfa - Amilaza
2,75
1-2 delovna dneva
Lipaza
2,50
1-2 delovna dneva
CK
2,10
1-2 delovna dneva
LDH
2,10
1-2 delovna dneva
Nagalaza
135,00
2-3 tedne
Hematološke preiskave

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
Hemogram
3,20
1 delovni dan
Hemogram + DKS
5,00
1 delovni dan
DKS mikroskopsko
5,00
1 delovni dan
Retikulociti
5,00
1 delovni dan
Sedimentacija
1,90
1 delovni dan
Lipidi in lipoproteini

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
Holesterol
1,90
1 delovni dan
HDL holesterol
1,90
1 delovni dan
LDL holesterol
1,90
1 delovni dan
Trigliceridi
1,90
1 delovni dan
Lipoprotein (a)
18,00
do 3 delovne dni
Apolipoprotein B
21,50
2 - 3 tedne
Proteini

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
CRP
3,40
1 delovni dan
RF
4,00
1 delovni dan
Prokalcitonin (PCT)
24,00
2-3 tedne
Proteini (celokupni)
1,60
1-2 delovna dneva
Elektroforeza proteinov
9,60
4-5 delovnih dni
Albumin
2,50
1-2 delovna dneva
Feritin
6,50
1-2 delovna dneva
Transferin
3,00
4-5 delovnih dni
Saturacija transferina %
-
1-2 delovna dneva
UIBC
3,5
1-2 delovna dneva
TIBC
3,5
1-2 delovna dneva
Hormoni

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
LH
9,50
1-2 delovna dneva
FSH
9,50
1-2 delovna dneva
Prolaktin
9,50
1-2 delovna dneva 
Estradiol
13,50
1-2 delovna dneva
Progesteron
12,50
1-2 delovna dneva
Testosteron
12,50
1-2 delovna dneva
Prosti testosteron
24,00
2-3 tedne
DHEA-s
19,50
1-2 delovna dneva
βhCG
13,50
1-2 delovna dneva
Kortizol (dopoldanski)
15,50
1-2 delovna dneva
TSH
7,50
1-2 delovna dneva
T3 prosti
7,50
1-2 delovna dneva
T4 prosti
7,50
1-2 delovna dneva
Reverzni T3
21,60
2-3 tedne
Anti-TPO
18,00
3-4 delovne dni
Anti- Tg
18,00
3-4 delovne dni
Tiroglobulin
31,00
2-3 tedne
PTH intaktni
21,50
1-2 delovna dneva
NT pro BNP
28,00
2-3 delovne dni
AMH
50,00
5-6 delovnih dni
sHBG
 22.00
2-3 tedne
Dihidrotestosteron (DHT)
31,00
2-3 tedne
Aldosteron
26,00
2-3 tedne
Inzulin
21,00
3-4 delovne dni
C - peptid
30,00
2-3 tedne
Androstendion
29,00
2-3 tedne
Marker kroničnega alkoholizma

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
CDT
36,00
3-6 delovnih dni
Mikrobiološke preiskave

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Čas do izdaje izvida je odvisen od preiskave
Blato (paraziti, bakterije, virusi)
od 1-2 tednov
Koža (bakterije)
od 1-2 tednov
Lasišče (glivice, bakterije) 
1 mesec
Bris (kože, očesne, ustne sluznice, sluhovoda, tonzil nosu)
od 1-2 tednov
Urin (bakterije)
do 1 tedna
Postržki nohta (glivice)
1 mesec
Perianalni odtis
od 1-2 tednov

*Cena je odvisna od vrste vzorca in izbrane preiskave (za dodatne informacije se obrnite na osebje v laboratoriju).

Mikrobiološke, virološke preiskave

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
Hepatitis A
43,00
do 1 tedna
Hepatitis B (anti HBs, HBsAg, anti HBc celotni)
45,50
do 1 tedna
Hepatitis B (anti HBs)
24,00
do 1 tedna
Hepatitis B (HBsAg)
11,00
do 1 tedna
Hepatitis B (anti HBc celotni)
11,00
do 1 tedna
Hepatitis C
31,00
do 1 tedna
HIV
20,00
do 1 tedna
Kardiolipin (IgM, IgG, IgA)
18,00
2-3 tedne
Toksoplazmoza
45,00
2-3 tedne
Sifilis – protitelesa (TPHA)
9,00
do 1 tedna
Kandida
48,00
2-3 tedne
Klamidija
48,00
2-3 tedne
Lymska borelioza (Borelija)
60,00
2-3 tedne
EBV – virus Epstein - Barr
65,00
2-3 tedne
Parvovirus B19 (IgM, IgG)
58,00
2-3 tedne
Oslovski kašelj
50,00
2-3 tedne
Mumps
48,00
2-3 tedne
Rdečke
38,00
2-3 tedne
Ošpice
21,00
2-3 tedne
Vodene koze (norice)
30,00
1 teden
Citomegalovirus
43,00
2-3 tedne
Imunohematološke preiskave

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
Krvna skupina
24,00
3-4 delovne dni
Indirektni Coombsov test
24,00
3-4 delovne dni
Testi hemostaze

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
PČ, INR
4,50
1-2 delovna dneva
D-dimer
20,0
1-2 delovna dneva
PTČ
4,50
1-2 delovna dneva
APTČ
4,50
1-2 delovna dneva
Urološka ambulanta

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Obseg pregleda
Cena (€)
Čas izvedbe storitev 
Specialistični urološki pregled
80,00
7 delovnih dni
e-Posvet
mali
72,00
7 delovnih dni
e-Posvet
veliki 
80,00
7 delovnih dni
e-Posvet
drugo mnenje
160,00
*10 delovnih dni  
Kompletni pregled prostate

UZ sečnega mehurja in prostate, T-PSA, Uroflow, UZ meritev zastanka po mikciji, pregled pri urologu

165,00
7 delovnih dni
Select MDx testiranje

Select MDx test krit s stroški dostave v laboratorij 400,00 €, pregled in interpretacija rezultatov 80,00 €

480,00
7 delovnih dni
Drugo mnenje
pregled dokumentacije drugih specialistov in mnenje
150,00
7 delovnih dni
Kontrolni urološki pregled
50,00
7 delovnih dni
T-PSA prostatični antigen
15,00
7 delovnih dni
Menjava urinskega katetra
30,00
7 delovnih dni
Merjenje pretoka urina 
20,00 
7 delovnih dni
Bakteriološka preiskava urina
od 15,00 do 80,00
7 delovnih dni
Bakteriološka preiskava sperme
od 26,00 do 120,00
7 delovnih dni

Legenda: * Po prejemu dokumentacije.

Urinske preiskave

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
Osnovna urinska analiza
5,00
1 delovni dan
Sediment urina
3,00
1 delovni dan
Uricult
7,00
2 delovna dneva
Ca v 24-urnem urinu
8,50
2 delovna dneva
Bence-Jones proteini
56,00
do 1 tedna
Ureaplazma
130,00
5-7 delovnih dni
Sanford z antibiogramom
do 1 tedna
Negativen  
16,00  
do 1 tedna
Pozitiven
do 46,00
do 1 tedna
Spolno prenosljive bolezni (bakterijski povzročitelji)
117,00
4 – 5 delovnih dni
Alergeni in intoleranca na hrano

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
IgE
6,60
3-4 delovne dni
Intoleranca na hrano
175,00
do 2 tednov
Alergija na gluten
12,00
2-3 tedne
IgA
6,50
3-4 delovne dni
IgG
6,50
3-4 delovne dni
IgM
6,50
3-4 delovne dni
Histaminska intolernca (DAOH)
45,00
2-3 tedne
Celiakija
95,00
2-3 tedne
Alergija na mleko
52,00
2-3 tedne
Alergeni
12,00
2 tedna
Funkcionalni testi

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
OGTT
6,00
1 delovni dan
OGTT urin
5,00
1 delovni dan
Hitri testi

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
Streptococcus A
6,00
1 delovni dan
Test na droge v urinu
12,00
1 delovni dan
Okultna kri v blatu, 3 vzorci
9,00
1 delovni dan
Mononukleoza (hitri test)
12,00
1 delovni dan
Preiskave blata

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
Okultna kri, 3 vzorci 
9,00 
1 delovni dan
Paraziti, bakterije, virusi
cena je odvisna od preiskave 
do 1 tedna
Helicobacter pylori
60,00
5-6 delovnih dni
ESBL v blatu
12,00
1-2 tedna
Vitamini

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
Vitamin D3 (25-OH)
25,00
1-2 delovna dneva
Vitamin B12 
12,50
1-2 delovna dneva
Folna kislina
12,50
1-2 delovna dneva
Vitamin E
40,00
2-3 tedne
Vitamin B6
38,00
2-3 tedne
Vitamin A
42,00
2-3 tedne
Tumorski označevalci

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
CEA
12,50
1-2 delovna dneva
CA 15-3
17,50
1-2 delovna dneva
CA19-9
17,50
1-2 delovna dneva 
CA 125
14,50
1-2 delovna dneva
CA 72-4
35,00
od 2-3 tednov 
NSE
27,50
od 1-2 tednov
AFP
14,50
1-2 delovna dneva
PSA (celokupni)
12,50
1-2 delovna dneva 
PSA (prosti)
12,50
1-2 delovna dneva
LDH
2,10
1-2 delovna dneva
Feritin 
6,50
1-2 delovna dneva
βhCG
13,50
1-2 delovna dneva
ROMA indeks (CA 125 + HE4)
49,00
od 2-3 tednov 
HCG TM  
13,50
1 teden


Elektroliti in mikroelementi

Veljavnost cenika od 10.4.2024 naprej.

Storitev
Cena (€)
Čas do izdaje izvida
Natrij
1,60
1-2 delovna dneva
Kalij 
1,60
1-2 delovna dneva
Kloridi
1,60
1-2 delovna dneva
Kalcij
1,60
1-2 delovna dneva
Ionizirani kalcij
5,50
1-2 delovna dneva
Fosfati anorganski
1,60
1-2 delovna dneva
Magnezij
1,60
1-2 delovna dneva
Železo
2,20
1-2 delovna dneva
Litij
18,00
2-3 delovne dni
Cink
24,00
2-3 tedne
Cink v eritrocitih
24,00
2-3 tedne
Selen
22,00
2-3 tedne

Paketi storitev v Laboratoriju

Paket za policistične jajčnike

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev
Cena paketa 180,00 €
K - Hemogram in DKS 
S - Kalcij 
S - Feritin 
S - Železo 
S - LH 
S - Prolaktin 
S - Estradiol 
S - Testosteron 
S - DHEA-s 
S - TSH 
S - Glukoza 
S - Inzulin 
S - AMH 
S - sHBG 
Paket za menopavzo

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev
Cena paketa 107,00 €
K - Hemogram in DKS 
S - FSH 
S - TSH 
S - Vitamin D3 (25 OHD) 
S - Vitamin B12 
S - Folna kislina 
S - Mg 
S - Železo 
S - Feritin 
S - TIBC 
S - UIBC 
S - Transferin  
S - Estradiol


Osnovni paket Hipotiroza/ Hipertiroza (ščitnica)

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev
Cena paketa 21,00 €
S - TSH 
S - prosti T3 
S - prosti T4 
Razširjeni paket Hipotiroza/ Hipertiroza (ščitnica)

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev                           
Cena paketa 60,00 €
S - TSH 
S - prosti T3 
S - prosti T4 
S - anti TPO 
S - anti TG 
Paket vitamini

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev
Cena paketa 85,00 €
K - Hemogram in DKS 
S - Vitamin D3 (25 OHD) 
S- Vitamin B12  
S - Folna kislina 
S - Magnezij 
S - Železo 
S - Feritin 
S - TIBC 
S - UIBC 
S - Transferin 
S - TSH (ali FT3/FT4) 
Paket za moške - erektilna disfunkcija

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev
Cena paketa 100,00 €
S - PSA 
S - TSH 
S - Natrij 
S - Kalcij 
S - Glukoza 
S - Magnezij 
S - Vitamin D3 (25 OHD) 
S - Vitamin B12 
S - Folna kislina 
S - Testosteron 
S - Lipidogram 
S - Urat 
Osnovni endokrinološki paket

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev                                    
Cena paketa 140,00 €
Vitamin D 
Vitamin B12 
Magnezij 
Cink 
Folna kislina 
DHEA-S 
Kortizol 
LH 
FSH 
Estradiol 
Testosteron 
Managerski moški laboratorijski paket

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev
Cena paketa 75,00 €
Urin, Hemogram, Sedimentacija, CRP, Glukoza


LipidiJetraLedvice
 • Holesterol
 • Trigliceridi 
 • HDL holesterol
 • LDL holesterol
AST, ALT, GGT

Alkalna fosfataza
 • Bilirubin (celokupni)
 • Bilirubin (direktni)
 • Sečnina
 • Kreatinin
 • Urat
Trebušna slinavkaŽelezo/zalogaSrce
 • Amilaza
 • Lipaza
 • Železo
 • Feritin
 • CK
 • LDH
ElektrolitiMineraliŠčitnica
 • Kloridi
 • Kalij
 • Natrij
 • Kalcij
 • Fosfat
 • Magnezij
 • TSH
Prostata 

(PSA)Managerski ženski laboratorijski paket

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev
Cena paketa 65,00 €
Urin, Hemogram, Sedimentacija, CRP, Glukoza


LipidiJetraLedvice
 • Holesterol
 • Trigliceridi
 • HDL holesterol
 • LDL holesterol
 • AST, ALT, GGT

Alkalna fosfataza
 • Bilirubin (celokupni)
 • Bilirubin (direktni)
 • Sečnina
 • Kreatinin
 • Urat
Trebušna slinavkaŽelezo/zalogaSrce
 • Amilaza
 • Lipaza
 • Železo
 • Feritin
 • CK
 • LDH
ElektrolitiMineraliŠčitnica
 • Kloridi
 • Kalij
 • Natrij
 • Kalcij
 • Fosfat
 • Magnezij
 • TSH
Managerski razširjen laboratorijski pregled

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitve 
Cena paketa 175,00 €
Urin, Hemogram, Sedimentacija, CRP, Glukoza
  
Lipidi 
Jetra
Ledvice
 
 • Holesterol
 • Trigliceridi 
 • HDL holesterol
 • LDL holesterol
AST, ALT, GGT

Alkalna fosfataza 
 • Bilirubin (celokupni)
 • Bilirubin (direktni)
 • Sečnina
 • Kreatinin
 • Urat
 
Trebušna slinavka
Železo/zaloga 
Srce
 
 • Amilaza
 • Lipaza
 • Železo
 • Feritin
 • CK
 • LDH
 
Elektroliti     
Minerali 
Ščitnica
 
 • Kloridi
 • Kalij
 • Natrij
 • Kalcij
 • Fosfat
 • Magnezij
 • TSH
 
Stresni hormonVitaminTumorski označevalci
 • Kortizol
 • Vitamin D
 • Jetra (ALFA-FETOPROTEIN)
 • Prebavni trak (CEA)
 • Želodec (Ca 19 -9)
 • Žolčevodi (Ca 19 -9)
 • Trebušna slinavka (Ca 19 -9)

Dodatno moški
Dodatno ženske


 • Prostata (PSA)
 • Testisi (HCG TM)
 • Jajčniki (Ca 125)
 • Dojke (CA 15-3)


Laboratorijski paket s tumorskimi označevalci

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev 
Cena paketa 205,00 €
Urin, Hemogram + DKS, Sedimentacija, CRP, Glukoza, HbA1C
  
Lipidi JetraLedvice 
 • Holesterol 
 • Trigliceridi 
 • HDL holesterol
 • LDL holesterol
AST, ALT, GGT

Alkalna fosfataza
 • Bilirubin (celokupni)
 • Bilirubin (direktni)
 • Sečnina
 • Kreatinin
 • Urat
 
Trebušna slinavkaŽelezo/zaloga Srce 
 • Amilaza
 • Lipaza
 • Železo
 • Feritin
 • CK
 • LDH
 
Elektroliti     Minerali Ščitnica  
 • Kloridi
 • Kalij
 • Natrij
 • Kalcij
 • Fosfat
 • Magnezij
 • TSH
 • fT3
 • fT4
 
Stresni hormonVitaminTumorski označevalci 
 • Kortizol
 • Vitamin D
 • Jetra (ALFA-FETOPROTEIN)
 • Prebavni trakt (CEA) 
 • Želodec (Ca 19 -9) 
 • Žolčevodi (Ca 19-9) 
 • Trebušna slinavka (Ca 19-9)
 
    
Dodatno moškiDodatno ženske  
 • Prostata (PSA)
 • Testisi (HCG TM)
 • Jajčniki (Ca 125)
 • Dojke (CA 15-3)
  

Laboratorijski paket s tumorskimi označevalci in preiskavo blata

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev 
Cena paketa 260,00 €
Urin, Hemogram + DKS, Sedimentacija, CRP, Glukoza, HbA1C
  
Lipidi JetraLedvice 
 • Holesterol
 • Trigliceridi
 • HDL holesterol
 • LDL holesterol
AST, ALT, GGT

Alkalna fosfataza 
 • Bilirubin (celokupni)
 • Bilirubin (direktni)
 • Sečnina
 • Kreatinin
 • Urat
 
Trebušna slinavkaŽelezo/zaloga Srce 
 • Amilaza
 • Lipaza
 • Železo
 • Feritin
 • CK
 • LDH
 
Elektroliti     Minerali Ščitnica  
 • Kloridi
 • Kalij
 • Natrij
 • Kalcij
 • Fosfat
 • Magnezij
 • TSH
 • fT3
 • fT4
 
Blato


 • Okultna kri (3x)
 • Helicobacter pyloriStresni hormonVitaminTumorski označevalci 
 • Kortizol
 • Vitamin D
 • Jetra (ALFA-FETOPROTEIN)
 • Prebavni trakt (CEA) 
 • Želodec (Ca 19-9)
 • Žolčevodi (Ca 19-9) 
 • Trebušna slinavka (Ca 19-9)
 
Dodatno moškiDodatno ženske

 • Prostata (PSA)
 • Testisi (HCG TM)
 • Jajčniki (Ca 125)
 • Dojke (CA 15-3)


Laboratorijski paket s tumorskimi označevalci in kardiološkimi parametri

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev 
Cena paketa 282,00 €
Urin, Hemogram + DKS, Sedimentacija, CRP, Glukoza, HbA1C
  
Lipidi JetraLedvice 
 • Holesterol
 • Trigliceridi 
 • HDL holesterol
 • LDL holesterol
AST, ALT, GGT

Alkalna fosfataza 
 • Bilirubin (celokupni)
 • Bilirubin (direktni)
 • Sečnina
 • Kreatinin
 • Urat
 
Trebušna slinavkaŽelezo/zaloga Srce 
 • Amilaza
 • Lipaza
 • Železo
 • Feritin
 • CK
 • LDH
 
Elektroliti     Minerali Ščitnica  
 • Kloridi
 • Kalij
 • Natrij
 • Kalcij
 • Fosfat
 • Magnezij
 • TSH
 • fT3
 • fT4
 
Dodatno


Stresni hormonVitaminTumorski označevalci 
 • Kortizol
 • Vitamin D
 • Jetra (ALFA-FETOPROTEIN)
 • Prebavni trakt (CEA) 
 • Želodec (Ca 19-9)
 • Žolčevodi (Ca 19-9) 
 • Trebušna slinavka (Ca 19-9)
 
 Kardiološki parametri   
 • Lipoproteini - Liporotein (a)
 • Aminokislina - Homocistein
 • Beljakovina - NT- proBNPDodatno moškiDodatno ženske  
 • Prostata (PSA)
 • Testisi (HCG TM)
 • Jajčniki (Ca 125)
 • Dojke (CA 15-3)
  
Osnovni kardiološki laboratorijski paket

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev
 Cena paketa 137,00 €
Hemogram in DKS 
Klor
Kalij
Natrij
Kalcij
Fosfat
Magnezij
Sečnina
Kreatinin
Glukoza
AST
ALT
GGT
Bilirubin celokupni
TSH
fT3
fT4
Urin (osnovna analiza)
Holesterol
HDL (holesterol)
LDL (holesterol)
Trigliceridi
Lipoprotein (a)
Homocistein
NT-proBNP
Razširjen kardiološki laboratorijski paket

Veljavnost paketa storitev od 1.6.2023 naprej.

Storitev 
Cena paketa 200,00 €
Urin, Hemogram + DKS, Sedimentacija, CRP, Glukoza, HbA1C
  
Lipidi JetraLedvice 
 • Holesterol
 • Trigliceridi 
 • HDL holesterol
 • LDL holesterol
AST, ALT, GGT

Alkalna fosfataza 
 • Bilirubin (celokupni)
 • Bilirubin (direktni)
 • Sečnina
 • Kreatinin
 • Urat
 
Trebušna slinavkaŽelezo/zaloga Srce 
 • Amilaza
 • Lipaza
 • Železo
 • Feritin
 • CK
 • LDH
 
Elektroliti     Minerali Ščitnica  
 • Kloridi
 • Kalij
 • Natrij
 • Kalcij
 • Fosfat
 • Magnezij
 • TSH
 • fT3
 • fT4
 
Stresni hormonVitaminKardiološki parametri 
 • Kortizol
 • Vitamin D
 • Lipoprotein (a)
 • Homocistein
 • NT-proBNP
 

Urnik

/

od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00


Naročite se

07 49 03 000  

laboratorij@aristotel.si

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh