Aristotel - zdravstveni center z dostopnimi storitvami
Obvestilo
Promocija zdravja na delovnem mestu

Qcenter

Vlaganje v zdravje zaposlenih in povečanje zavedanje delodajalcev o pomenu ohranjanja zdravja zaposlenih postaja v zadnjih letih vse pomembnejše. Osveščanje zaposlenih o zdravem življenjskem in delovnem slogu prinaša velike koristi ne le zaposlenim, temveč tudi podjetju in družbi kot celoti.

Vlaganje v zdravje zaposlenih in povečanje zavedanje delodajalcev o pomenu ohranjanja zdravja zaposlenih postaja v zadnjih letih vse pomembnejše. Osveščanje zaposlenih o zdravem življenjskem in delovnem slogu prinaša velike koristi ne le zaposlenim, temveč tudi podjetju in družbi kot celoti.

Koristi promocije zdravja za podjetje

Koristi za zaposlenega

Nizka odsotnost z dela

Višja samozavest

Manjše menjavanje delavcev

Boljše fizično, mentalno in emocionalno zdravje

Višja produktivnost

Izboljšana samopodoba

Dobri odnosi med delavci

Izboljšano zadovoljstvo s službo

Sloves dobrega podjetja za delo

Občutek pripadnosti podjetju


Izboljšane sposobnosti za delo


Socializiranje in spoznavanje sodelavcev


V okvirju CENTRA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DELA vam nudimo sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu, kjer za vas pripravimo izhodišča za oblikovanje programa na osnovi predhodne kakovostne analize stanja. Nudimo vam tudi pomoč pri oblikovanju in izvajanju programa. 

Aktivnosti, ki jih nudimo v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu so: 

    1. ogled delovnega mesta z mnenjem;

    2. analiza zdravstvenega stanja zaposlenih;

    3. načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu;

    4. zdravstvena vzgoja delavcev – izobraževanje, ki vključuje:

        a. različna predavanja (varovanje zdravja na delovnem mestu, zdrav življenjski slog, motiviranje zaposlenih, komunikacija, osebna in strokovna rast);

        b. različne delavnice (tehnike obvladovanja stresa na delovnem mestu, prepoznavanje izgorelosti in ustrezno ukrepanje, škodljiva raba alkohola in psihoaktivnih snovi, samopregled dojk, ohranjanje zdrave funkcije hrbtenice ipd., športno-rekreativni odmor na delovnem mestu, karpalni kanal, delavnice za vodje, motiviranje zaposlenih, komunikacija, osebna in strokovna rast, izobraževanje iz prve pomoči in reševanje v primeru poškodb in nezgod pri delu);

        c. meritve/testiranja (krvni tlak, gleženjski indeks, krvni sladkor, holesterol, trigliceridi, kostna gostota, DXA meritve, preizkus vzdržljivosti …);

    5. strokovna pomoč pri reševanju problematike bolniških odsotnosti;

    6. pregled in analiza varnostnih listov;

    7. masaža na delovnem mestu;

    8. športne vadbe pod vodstvom kineziologa;

    9. akupunktura.


Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) delodajalcem nalaga: 

6. člen: delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

24. člen: delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov: 

    • trpinčenja

    • nadlegovanja in 

    • drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev

34. člen: delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu: 

    • načrtovati in 

    • zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.

Prehrana zaposlenih

Prehrana zaposlenih

Slabe prehranjevalne navade predstavljajo pomemben dejavnik tveganja za nastanek kroničnih nalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, bolezni kostno – mišičnega sistema, sladkorna bolezen, debelost in še mnoge druge. Prizadevanje za smotrno ureditev prehrane delavcev na delovnem mestu je razumno zaradi ohranjanja in/ali izboljšanja delavčevega zdravja, počutja in zmanjšanja tveganja za zdravje zaradi nepravilne prehrane. Vse to pa posledično vpliva na boljšo delovno storilnost. 


Osebni in profesionalni razvoj

Osebni in profesionalni razvoj

Med pomembnimi dejavniki tveganja za zdravje v podjetju so dejavniki, ki so povezani: 

    • z načinom vodenja

    • z delitvijo vlog in organizacijo dela

    • s komunikacijo v podjetju, z načinom razreševanja konfliktov

    • s kvaliteto odnosov med zaposlenimi

    • z možnostjo napredovanja

    • z načinom vključevanja zaposlenih v proces odločanja

    • s čustvenimi in socialnimi kompetencami zaposlenih

    • s tem kako podjetje omogoča usklajevanje profesionalnega in zasebnega življenja. 

Vsi ti dejavniki neposredno vplivajo ne samo na zdravje zaposlenih, ampak tudi na uspešnosti in ugled podjetja, zato vam v okviru QC nudimo celosten pristop pri obravnavi dejavnikov tveganja, tudi s poudarkom na HR področju. 


Ali ste vedeli? 

  • Da je »kultura« podjetja gorivo za uspeh podjetja in da je možno ustvariti kulturo, ko zaposleni prinašajo srce v podjetje
  • Da je 59% zavzetih visoko inovativnih pri delu?
  • Da je 23% zaposlenih neuspešnih, ker ne znajo upravljati svoja čustva?
  • Daje 17% zaposlenih neuspešnih, ker nimajo potrebne motivacije? 
  • Da imajo podjetja z učinkovito strategijo s talenti 71% bolj zavzete zaposlene?
Nazaj na seznam
Nazaj na vrh